20170601_112941.jpg

Dnešný deň - 1.jún patrí deťom a preto sa v mene všetkých rodičov pripájam ku gratulácii a prajem deťom (nielen) našej školy úsmev na tvári. Fotografia je z výletu 6.A triedy v dnešný deň.

predseda rady rodičov

Mgr. Janek Július