×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but Orava_25_5_2017 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
{gallery}Orava_25_5_2017{/gallery}

         Dňa 25.mája 2017 sa žiaci 7.-9.ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie na Oravu, ktorú zorganizovala predmetová komisia SJL.

Prvou zastávkou bol hrad, ktorý sa vypína 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Oravský hrad patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva a je jednou z najvyhľadávanejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Počas prehliadky priestorov si účastníci exkurzie prezreli expozície, ktoré sú rozčlenené v jednotlivých častiach hradu na historickú, prírodovednú a etnografickú. Neodradilo ich ani 666 schodov, ktoré museli absolvovať. Svojou tajomnosťou lákal filmárov už od začiatku 20. storočia. Nakrúcal sa tu legendárny Upír z Nosferatu, ale aj rozprávky Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš a Kráľ Drozdia brada.

         Rovnako zaujímavá bola aj druhá časť exkurzie. Žiaci sa na Oravskej priehrade preplavili vyhliadkovou loďou na Slanický ostrov umenia. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953, sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. V interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“.