Dňa 13.júna 2017 sme sa vybrali splavovať Váh. Opäť išlo o originálny a odvážny nápad triednej učiteľky Mgr. Podkonickej, ktorej dali plnú dôveru rodičia jej žiakov.

     Zažili sme dobrodružnú cestu vlakom a ešte dobrodružnejšiu plavbu na plti. Niektorí z nás si vyskúšali aj prácu „predníka“ na plti. „Zadník“ nám svoje veslo veru nezveril. Okrem hodinového obdivovania nádherného okolia z plte sme v teste z geografie dobre reprezentovali našu školu. Spoznali sme okolité pohorie i jednotlivé kopce. Predník nám zaujímavou formou priblížil historické fakty okolo splavovania Váhu pĺtnikmi.

 

     Na hrade Strečno sme ako archeológovia objavili predmety z dávnych dôb, pozorovali prácu hrnčiara, vyrobili sme si svoj vlastný kódex, spoznali históriu hradu a život jeho majiteľov. Zažili sme krátku prednášku k ochrane prírody. Bola veľmi zaujímavá. Prednášajúci je veľký nadšenec prírody a jej ochrany. Poukázal na dôležitosť záchrany hlucháňa, prepelice, bažanta. V expozícii sme videli spomínané vtáky v ich vlastnom životnom prostredí. Počuli sme aj zvuky, ktoré vydávajú. Niektoré boli veľmi smiešne.

     Z veže hradu sme nadšene obdivovali krásny kraj, v ktorom žijeme. Našu radosť, zábavu a poznávanie dokumentujú priložené fotografie.

Za žiakov ďakuje

                         „spoludozor a fotograf“ Mgr.Janeková