Dňa 30.06.2017 sa konali voľby členov za pedagogických zamestnancov do Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Voľby dopadli nasledovne:

Počet hlasovacích lístkov : 44

Počet oprávnených voličov: 44

Počet zúčastnených voličov: 39

Počet nezúčastnených voličov: 5

Počet platných volebných lístkov : 28

Počet neplatných volebných lístkov: 11

Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov:

1. Bandura Daniel, Mgr. 2

2. Kubalíková Monika, Mgr. 24

3. Ševčík Ľubomír, Mgr. 27

Zoznam zvolených členov :

1. Mgr. Ľubomír Ševčík

2. Mgr. Monika Kubalíková

Mgr. Ľubomír Ševčík a Mgr. Monika Kubalíková boli zvolení do funkcie členov za pedagogických zamestnancov do Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.