Dňa 28.6.2017 sa konali voľby za odvolanie členov za pedagogických zamestnancov z Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Voľby dopadli nasledovne:

Počet hlasovacích lístkov : 44

Počet oprávnených voličov: 44

Počet zúčastnených voličov: 39

Počet nezúčastnených voličov: 5

Počet platných hlasov za odvolanie :

1. Vlčková Eva, Mgr. 27

2. Kuleszová Dana, Mgr. 26

Počet platných hlasov proti odvolaniu:

1. Vlčková Eva, Mgr. 12

2. Kuleszová Dana, Mgr. 13

Mgr. Eva Vlčková a Mgr. Dana Kuleszová boli odvolané z funkcie členov za pedagogických zamestnancov z Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.