V školskom roku 2016/17 našu školu úspešne reprezentovali na predmetových súťažiach a olympiádach títo žiaci:

Jednotlivci:

 Klára Svrčková, 9.A Chemická olympiáda 1.m. v OK

Olympiáda zo SJL 3.m. v OK

MAT Olympiáda 2.m. v OK

MAT Olympiáda 3.m. v KK

Lucia Ševčíková, 5.B MAT Olympiáda 1.m. v OK

Majstrovstvá sveta v šachu 35.m.

Šach žiakov ZŠ 1.m. v OK, 4.m. v KK

Školské majstrovstvá SR v šachu 2.m.

Majstrovstvá SR v šachu 3.m.

Majstrovstvá SR v rapid šachu 1.m.

Alexandra Faktorová, 9.A atletika – beh na 800 m 1.m. v OK, 1.m. v KK

atletika – diaľka 2.m. v OK

Veronika Marková, 9.A MAT Olympiáda 1.m. v OK

Dejepisná olympiáda 1.m. v OK

Jakub Sirovatka, 6.A Pytagoriáda 1.m. v OK

MAT Olympiáda 1.m. v OK

Šach žiakov ZŠ 1.m. v OK

Matej Škultéty, 8.A Pytagoriáda 1.m. v OK

Fyzikálna olympiáda 2.m. v OK Gréta Ondrášková, 7.A Olympiáda z ANJ 2.m. v OK, kat. 1 A

MAT Olympiáda 1.m. v OK

Laura Chúpeková, 8.B atletika – beh na 60 M 1.M. v OK

atletika – kriket 1.m. v OK

Kristína Krasňanová, 5.B MAT Olympiáda 1.m. v OK

Barbora Hrubá, 2.A Vianočný zvonček 1.m. v OK

Marek Herco, 9.B atletika – diaľka 1.m. v OK atletika – beh na 60 m 3.m. v OK

Šimon Mičuta, 8.A atletika – beh na 1000 m 1.m. v OK

Anna Hrubá, 5.A Hviezdoslavov Kubín 2.m. v OK, próza

Pytagoriáda 3.m. v OK

Vianočný zvonček 2.m. v OK

Stanislav Slivoň, 6.A MAT olympiáda 3.m. v OK

Šach žiakov ZŠ 2.m. v OK

Školské majstrovstvá SR v šachu 3.m.

Adam Hmíra, 6.A Pytagoriáda 2.m. v OK

MAT Olympiáda 2.m. v OK

Matej Sirovatka, 9.A Olympiáda z ANJ 2.m. v OK, kateg. 1 B

MAT Olympiáda 3.m. v OK

Sofia Bačová, 5.A Pytagoriáda 2.m. v OK

Simona Martišková, 8.A MAT olympiáda 2.m. v OK

Mária Gáboríková, 6.B Slávik Slovenska 2.m. v OK

Erika Trúchla, 8.B atletika – kriket 2.m. v OK

Alica Janáková, 9.B atletika – guľa 2.m. v OK

Samuel Hájnik, 8.A atletika – beh na 1000 m 2.m. v OK

Lea Psocíková, 7.A Šach žiakov ZŠ 2.m. v OK

Chiara Fujáková, 4.A Hviezdoslavov Kubín 3.m. v OK, próza

Simona Barancová, 9.C Hviezdoslavov Kubín 3.m.v OK, poézia

Katarína Kubaščíková, 5.A Pytagoriáda 3.m. v OK

Pavol Hutyra, 8.A Fyzikálna olympiáda 3.m. v OK

Tobiáš Káčerík, 5.B Geograf. olympiáda 3.m. v OK

Patrik Šamaj, 9.B Dejepisná olympiáda 3.m. v OK

Ivana Veselá, 5.A Slávik Slovenska 3.m. v OK

Silvia Šamajová, 5.B Šach žiakov ZŠ 3.m. v OK

Sára Záteková, 9.A atletika –beh na 60 m 3.m. v OK

atletika – guľa 3.m. v OK

Zuzana Martinčeková, 9.A atletika – diaľka 3.m. v OK

Kristián Laš, 9.B atletika – beh na 1000 m 3.m. v OK

Jakub Veselý, 9.B atletika – diaľka 3.m. v OK

Dávid Kuric, 7.A Hľadáme nových olympionikov 3.m.

Družstvá:

staršie žiačky florbal 1.m. v OK, 1.m. v RK, 1.m. v KK,

5.m. na Majstrovstvách SR

chlapci futbal 1.m. v OK, 1.m. v RK, 5.m. v KK

miešané družstvo GVOBOJ 5.m. v KK (zo 40 družstiev)

žiačky Futbal Cup 1.m. v RK, 5.m. v KK

dievčatá volejbal 1.m. v OK, 2.m. v RK

chlapci volejbal 2.m. v RK

družstvo dievčat atletika 1.m. v OK dievčatá stolný tenis 1.m. v OK

žiačky Jednota Cup-futbal 1.m. v OK

chlapci basketbal 1.m. v OK

dievčatá basketbal 1.m. v OK

chlapci hádzaná 2.m. v OK

starší žiaci florbal 2.m. v OK

dievčatá futbal 2.m. v OK

žiaci Jednota Cup-futbal 2.m. v OK

zmieš. druž. st.žiaci florbal (Zober loptu, nie drogu) 1.m.

ml.žiaci florbal (Zober loptu, nie drogu) 1.m.

ml.žiačky florbal (Zober loptu, nie drogu) 2.m.

dievčatá vybíjaná 3.m. v OK

chlapci stolný tenis 3.m. v OK

Ďakujeme všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy, mesta i Slovenska. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim a trénerom za ich prípravu a rodičom za podporu.

vedenie školy

Vysvetlivky: OK – okresné kolo, RK – regionálne kolo, KK – krajské kolo