IMG_20170926_095650_Medium.jpg

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, sa naša škola zúčastnila na podujatí venovanému Európskemu dňu jazykov v Bratislave, ktoré sa koná každý rok 26. septembra. Je zamerané na propagáciu a podporu štúdia cudzích jazykov.

 Keďže naša škola v tomto smere nezaostáva (angličtina sa učí od prvého ročníka a od siedmeho ročníka môže každý, kto si uvedomuje nutnosť ovládať aspoň dva cudzie jazyky, študovať aj nemčinu), nesmeli sme na tomto podujatí chýbať. 47 žiakov nastúpilo zavčas rána do autobusu a smerovalo do Bratislavy. Na Hviezdoslavovom námestí na nich čakal kultúrny program: stánky venované životu v jednotlivých krajinách, workshopy, súťaže a tiež drobné ceny. Tí najšikovnejší vyhrali šiltovky, perá, zápisníky a dostali množstvo propagačného materiálu.

Popoludní sme smerovali do Incheba Arény, kde sme navštívili výstavu venovanú tajomstvám ľudského tela. O túto výstavu bol medzi žiakmi obrovský záujem, žiaľ autobus nie je nafukovací. Mali sme možnosť vidieť, ako to v našom tele vyzerá z vnútra. Tí starší oprášili svoje vedomosti zo siedmackej biológie a tí mladší získali reálnu predstavu o tom, čo sa budú učiť. Videli sme jednotlivé orgánové sústavy, najväčší orgán - ľudskú kožu, porovnávali sme zdravé orgány s tými, ktoré sú napadnuté rakovinou a inými chorobami, pľúca fajčiara a množstvo ďalších zaujímavých exponátov.

Skutočne to bola jedna zaujímavá a poučná exkurzia.

Mgr. Daniela Ševčíková