×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but manin is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

1_4.JPG

O tom, že deti z našej školy sa vzdelávajú nie iba v laviciach, ale aj v „teréne“, svedčí široká paleta školských exkurzií. Vyučujúci všetkých predmetov a na oboch stupňoch plánujú a realizujú pestré a poučné exkurzie.

 

Aj v októbri sa konali niektoré z nich. Dielom pani učiteľky Mgr. E. Bučkovej bol program Okrasa Čadca a rodný dom J. Krónera, Staškov. Žiaci 7. ročníka sa dňa 17.10. 2017 oboznámili s výrobou sklených vianočných ozdôb vo výrobnom družstve Okrasa v Čadci. Výroba je zabezpečená z 90 % ručne, preto je každá sklená ozdôbka v istom zmysle umeleckým originálom. Prehliadka výrobného procesu sa nezaobišla bez následnej návštevy predajne s vianočnými ozdobami z dielní VD Okrasa. Hlboký dojem v deťoch aj vyučujúcich zanechala návšteva rodného domu Jozefa Krónera – majstra a ozajstného profesionála vo svojom povolaní. Aj bez hereckého vzdelania dosiahol najvyššie méty, aké si umelec môže priať- náklonnosť celého národa a mnohých generácií, filmové ocenenia Oscar, Zlatá palma a mnohé ďalšie, nemenej významné. Deti snáď po prvý raz v živote videli na živo a dotkli sa originálnej sošky Oscara. Rodným domom, životom aj dielom J. Krónera ich formou pútavého výkladu sprevádzala pani sprievodkyňa, ktorej touto cestou ďakujeme

V réžií pani učiteľky Ing. I. Petrovovej bola exkurzia zo dňa 20.10. 2017 – tentokrát pre žiakov  5. ročníka. Piataci navštívili bývalé sídlo palatína Juraja Turza, ktorý pred 400 rokmi žil a pôsobil na zámku v Bytči. V súčasnosti tam sídli štátny archív. V reálnej situácií si deti overili, ako archív funguje, čo všetko sa v ňom dá vyhľadať, zistiť. Listovali v knihách, starých vyše 400 rokov. Videli okrem iného originálny zápis súdneho procesu s Jurajom Jánošíkom, ako aj zápis vyneseného rozsudku. Kráčali po miestach, kde v 17. storočí žil so svojou rodinou druhý najmocnejší muž po kráľovi v Uhorsku- palatín Turzo. Po návšteve štátneho archívu a zámku si deti so záujmom prezreli interiér Sobášneho paláca, ktorý dal palatín postaviť za účelom svadobných veselíc pre svojich 8 detí. V sobášnej sále žiakov upútali repliky odevov ženícha a nevesty z tohto obdobia. Ako ináč- šľachtické. Dozvedeli sa, že svadobné šaty šľachtičnej vážili až 25 kg. Keď k tomu zohľadníme aj hmotnosť samotnej nevesty- ženích mal čo robiť, aby nevestu preniesol cez prah. Po prehliadke paláca autobus s deťmi a vyučujúcimi zamieril do najužšieho priesmyku na Slovensku- Manínskej tiesňavy. Úzky kaňon medzi kopcami Veľký a Malý Manín prešli deti doslova s otvorenými ústočkami...Na záver si ešte spomenuli na ľudí, ktorí zahynuli v horách – na symbolickom cintoríne, umiestnenom v tesnej blízkosti priesmyku. Žiaci si až tu uvedomili, že v horách treba byť obozretný a zbytočne neriskovať, nepreceňovať svoje sily. Dúfame, že deti si z týchto exkurzií odniesli snáď aj niečo navyše, čo by sa v školských laviciach nedozvedeli a nezažili. Tešíme sa na ďalšie podobné zážitky.

Ing. Iveta Petrovová

{gallery}manin{/gallery}