ZŠ Clementisova si Vás dovoľuje pozvať na
XVIII. KATARÍNSKY   PLES,   
                           v sobotu 25.11.2017 o 18oo hod.                              
v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto.

Clipboard01.jpg

Cieľom poriadateľa plesu je upevniť medziľudské vzťahy a finančne podporiť našu školu. V cene vstupného (13 € za osobu) je prípitok, slávnostná večera, káva, víno, hudobná produkcia „DJ Milan Fojtík“ a kultúrny program. K dispozícii bude bar „Peklo“.Prosíme vyplniť návratku v prípade účasti aj neúčasti a doručiť ju do školy (objednať stôl s počtom účastníkov možno prostredníctvomsyna/dcéry) alebo Peniaze za vstupenky, finančné príspevky a sponzorské dary do tomboly prosíme zaslať do 10.11.2017. Informácie: č.t. 4213319 osobne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tešíme sa na Vašu účasť.