19. októbra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov z 8. a 9. ročníka. Súťaž mala tri časti. V prvej žiaci vypracovali test skladajúcich sa z 25 otázok. Druhá časť pozostávala z transformácie veršovanej bájky na text rozprávky. V poslednej – najnáročnejšej - museli súťažiaci ústne prezentovať slávnostný prejav.

Výsledky:

1. miesto – Gréta Ondrašková, 8.A (postup na okresné kolo)

2. miesto – Matej Škultéty, 9.A

- Pavol Hutyra, 9.A

3. miesto – Ema Hermanová, 8.A

DSC00153.JPG