Vybíjaná_2.jpg

Dňa 26. 10. 2017 sa uskutočnilo Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov, čiže žiakov 1. stupňa. Naši najmladší hráči výborne reprezentovali našu školu a po veľkom boji obsadili nádherné 2. miesto. Družstvo tvorili títo žiaci Damián Ďurana, Ema Capková, Romana Malíková, Nikolas Škorík, Peter Mičuda zo 4. C, Jana Chúpeková, Marta Šamajová, Alžbeta Bugáňová zo 4. A a Ema Várošová, Matúš Švaňa, Júlia Kucharčíková a Zdenka Mária Bosá zo 4. B pod vedením pani učiteľky Danky Maráčkovej.

Žiaci základných škôl obsadili tieto miesta:

  1. miesto ZŠ Povina,

  2. miesto ZŠ Clementisova v KNM,

  3. miesto ZŠ Radoľa,

  4. miesto ZŠ Nábrežná v KNM,

  5. miesto ZŠ Dolinský potok v KNM.

Najmladším hráčom vybíjanej srdečne gratulujeme k úspechu.

Mgr. D. Maráčková

Vybíjaná_4.jpg

 Vybíjaná_5.jpg