IMG_20171113_104809.jpg

             V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov. Preto by sa mali rodičia, učitelia a ostatní dospelí usilovať zakomponovať do ich života pohyb. Deťom nestačí hovoriť o tom, že pohyb je zdravý a hýbať sa treba.


          Preto žiaci 1. a 2. ročníka našej školy pod vedením svojich pani učiteliek sa už druhý rok zapojili do športového dopoludnia pod  názvom  RÝCHLY A OBRATNÝ, ktorú organizuje  CVČ. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo navodiť pozitívny záujem o šport aj mimo vyučovania. Súťažilo sa v rôznych disciplínach: prekonávanie prekážok, beh cez rebrík, skok z miesta, hod loptou do diaľky, škôlka, triafanie na cieľ.  Športové dopoludnie sa nieslo v duchu zábavy a dobrej nálady. Na záver tety pracovníčky CVČ vyhodnotili športovcov. Pochválili všetkých za ich veľkú snaživosť. Z tried druhého ročníka vyhrala 2. A.  Prváčikovia si to tento rok len skúšali, aby na budúci rok už súťažili  na ostro. Zúčastnené triedy boli odmenené diplomami. Žiaci z akcie odchádzali  veľmi šťastní a spokojní. Na záver patrilo veľké poďakovanie  tetám z CVČ za krásnu akciu, ktorá splnila svoj cieľ. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

       Mgr. Anna Slivková
        Mgr. Soňa Bukovská

IMG_20171113_100757.jpg

IMG_20171113_101948.jpg

IMG_20171113_100855.jpg

IMG_20171113_105218.jpg