linka
Vážení rodičia,

uvedomujeme si, že ani tá najlepšia škola nie je úplne imúnna proti výskytu šikanovania. Chceme byť pripravení zachytiť prípadné ubližovanie silnejších slabším hneď v začiatku a účinne takéto bezprávie zastaviť. S týmto zámerom sme vytvorili program proti šikanovaniu. Jeho dôležitou súčasťou je spolupráca nás pedagógov s Vami - rodičmi. Prosíme Vás o pomoc. Keby ste mali istotu alebo podozrenie, že je Vášmu dieťaťu ubližované, bezprostredne sa na nás obráťte (na triedneho učiteľa, školského koordinátora prevencie, výchovného poradcu, či riaditeľa školy). Využiť možno tiež našu e-schránku dôvery, ktorá je k dispozícii na webovej stránke školy. Vašu informáciu budeme brať veľmi vážne a situáciu budeme odborne a bezpečne riešiť. Ďakujeme.