{youtube}Bj2E2MjNKwE{/youtube}

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra zahŕňa v sebe kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu.

Vyučujúci 3. s 4. ročníka ZŠ realizovali so svojimi žiakmi projekt, ktorého cieľom bolo podrobnejšie spoznať viaceré kultúrne regióny na Slovensku.

Každá trieda si vybrala jednu oblasť. Počas 3 mesiacov žiaci zisťovali, kde sa ich región nachádza, ktoré významné mestá, rieky, vrchy v ňom ležia, pátrali po prírodných i kultúrnych pamätihodnostiach. Nezabudli ani na tradície, folklór či kuchárske umenie obyvateľov.

Práca na projekte bola včlenená do vyučovania SJL, VLA, HUV, VYV, INF i PVC. Žiaci na hodinách o svojich regiónoch čítali povesti, zbierali nárečové slová, učili sa piesne, jednoduché tance, z množstva informácií a obrázkov na internete vyberali tie dôležité a z nich následne zhotovovali plagáty.

Prostredníctvom videoprojekcií si žiaci vypočuli zvuky tradičných ľudových hudobných nástrojov, akými sú napríklad fujara, fujara-trombita, pastiersky roh, píšťala-koncovka, gajdy či husle. Ľubozvučné piesne a veselé tance priblížili žiakom atmosféru folklórnych festivalov či rôznych iných vystúpení mnohých folklórnych zoskupení pochádzajúcich z rôznych regiónov Slovenska.

 

Za tradičnými remeslami sme sa vybrali do kaštieľa v Radoli. Výstava ponúkla ukážku remeselnej výroby na Slovensku.

Vyvrcholením projektu bola slávnostná akadémia. Tretiaci i štvrtáci si pod vedením svojich učiteľov pripravili prezentáciu svojich regiónov – Kysuce, Liptov, Horné Považie, Orava, Horehronie+Podpoľanie. Zaujímavými informáciami, veselými piesňami, tancami i hrou na hudobné nástroje pobavili svojich spolužiakov z ostatných tried.

Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí sa projektu zúčastnili, a to menovite: Mgr. Zuzane Múčkovej, Mgr. Oľge Kavčiakovej, Mgr. Renáte Janíkovej (autorka projektu), Mgr. Eve Vlčkovej a Mgr. Danielovi Bandurovi.

Poďakovanie patrí aj Mgr. Ľubici Mičákovej, Mgr. Melánii Rentkovej a žiačkam školy Grétke Ondráškovej, Eme Hermanovej, Lei Psocíkovej a Nikole Palaštyovej za výtvarné práce, ktoré očarili svojou originalitou a zdobili prostredie, v ktorom sa finálna časť projektu konala.

ĎAKUJEME!!!

Napísala: Mgr. Renáta Janíková

Foto: Mgr. Martina Sekerová

stop view Info
/
   preview
   Album
   Photo
   Date
   Dimensions
   Filename
   File size
   Camera
   Focal length
   Exposure
   F Number
   ISO
   Make
   Views
   Comments
   ozio_gallery_fuerte