streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

linka
Vážení rodičia,

uvedomujeme si, že ani tá najlepšia škola nie je úplne imúnna proti výskytu šikanovania. Chceme byť pripravení zachytiť prípadné ubližovanie silnejších slabším hneď v začiatku a účinne takéto bezprávie zastaviť. S týmto zámerom sme vytvorili program proti šikanovaniu. Jeho dôležitou súčasťou je spolupráca nás pedagógov s Vami - rodičmi. Prosíme Vás o pomoc. Keby ste mali istotu alebo podozrenie, že je Vášmu dieťaťu ubližované, bezprostredne sa na nás obráťte (na triedneho učiteľa, školského koordinátora prevencie, výchovného poradcu, či riaditeľa školy). Využiť možno tiež našu e-schránku dôvery, ktorá je k dispozícii na webovej stránke školy. Vašu informáciu budeme brať veľmi vážne a situáciu budeme odborne a bezpečne riešiť. Ďakujeme.

Dopravná_súťaž_-_Zručnosti_pre_úspech.jpg

Dňa 15. 11. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže na Dopravnej škole v Žiline s názvom: „Zručnosti pre úspech.“ Súťaže sa zúčastnili viaceré školy zo Žiliny a blízkeho okolia.

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na dvanástich stanovištiach:

 1. Bezpečnosť nadovšetko – prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle.
 2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle.
 3. Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla.
 4. Skrutkové spoje, rezanie – na tomto pracovisku sa popasovali s ručnou pílkou, s montážou a demontážou skrutkových spojov.
 5. Prevodovka – montáž, demontáž obalu prevodovky.
 6. „Michelin“ – demontáž, slalom a montáž pneumatiky.
 7. Veselý karosár – práca s plechom.
 8. Lakovňa a výroba medaily– výroba medailí z umelohmotného materiálu , ktoré si prostredníctvom airbrush pištolí dotvorili.
 9. Veselá elektronika – zapojenie „bzučiaka so svetelnou signalizáciou“.
 10. Zábavná elektrotechnika – zapájanie reálneho elektrického obvodu pomocou elektronickej stavebnice.
 11. Simulátor elektrických obvodov– virtuálny simulátor zapojenia elektrického obvodu.
 12. Autoškola – informácie o možnosti využitia autoškoly v bežnej praxi.

Žiaci si preskúšali svoje vedomosti a zručnosti. Najviac sa im páčila jazda osobným automobilom pod dohľadom inštruktora. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu - Dávid Moravčík, Peter Cvacho a Peter Antecký, síce nevyhrali, ale patrili sme medzi úspešné tímy. Súťaže sa zúčastnilo 90 uchádzačov.

Mgr. M. Rentková

IMG_20171113_104809.jpg

             V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov. Preto by sa mali rodičia, učitelia a ostatní dospelí usilovať zakomponovať do ich života pohyb. Deťom nestačí hovoriť o tom, že pohyb je zdravý a hýbať sa treba.

Zdravotníci_10.JPG

O tom, aké dôležité je správne poskytnúť prvú predlekársku pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, niet žiadnych pochýb. Veď prvé minúty vtedy rozhodujú o prežití zraneného, či chorého človeka. Naši siedmaci si niektoré postupy prvej pomoci vyskúšali v praxi dňa 9.11. 2017.Pani Vlasta Považanová, ktorá  pôsobí ako záchranárka Červeného kríža,  deťom názorne predviedla, ako zasiahnuť  pri závažných poraneniach a ohrození života. Za pútavú dvojhodinovú prednášku  spojenú s praktickým nácvikom prvej pomoci jej touto cestou ďakujeme. Prednáška bola zrealizovaná aj v spolupráci s pani J. Pavlusikovou z Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste. Akcia deti zaujala a dve hodinky, venované prednáške, ubehli ako voda.

Iveta Petrovová

 

erer.jpgDňa  25. 10. 2017 sa na našej škole  uskutočnila beseda s pani RNDr. Katarínou Krasňanovou na tému Chémia v praxi.

Beseda bola zorganizovaná pre žiakov siedmeho ročníka počas šiestej vyučovacej hodiny. Cieľom besedy bolo priblížiť žiakom chémiu v inom svetle.  Formou prezentácie a rozhovoru  ponúkla  našim žiakom stručný prehľad z histórie vývoja chémie, o tom, kde sa s chémiou, výrobkami  chemického priemyslu žiaci môžu stretnúť v bežnom živote.

Takmer hodinový rozhovor bol zaujímavý a ani nevieme ako rýchlo ubehol. Touto cestou chcem poďakovať pani RNDr. Kataríne Krasňanovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Elena Bučková

Ray Sikorski si tentoraz svoj pobyt predĺžil o celý týždeň a venoval sa nielen našim starším žiakom, ale aj tým mladším. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si zábavnou formou zdokonaľovali svoje komunikačné schopnosti v rôznych oblastiach reálneho života a Raya si natoľko obľúbili, že mu takmer nedovolili z našej školy odísť - dovolili mu to len pod podmienkou, že sa k nim ešte vráti a čo Ray sľúbil, to aj splnil...