streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Vybíjaná_2.jpg

Dňa 26. 10. 2017 sa uskutočnilo Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov, čiže žiakov 1. stupňa. Naši najmladší hráči výborne reprezentovali našu školu a po veľkom boji obsadili nádherné 2. miesto. Družstvo tvorili títo žiaci Damián Ďurana, Ema Capková, Romana Malíková, Nikolas Škorík, Peter Mičuda zo 4. C, Jana Chúpeková, Marta Šamajová, Alžbeta Bugáňová zo 4. A a Ema Várošová, Matúš Švaňa, Júlia Kucharčíková a Zdenka Mária Bosá zo 4. B pod vedením pani učiteľky Danky Maráčkovej.

5.jpg

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad. Vietor šiky - miky, hojda  všetky konáriky. Vyhúda im celý čas „Ide zima bude mráz“. Deti v ŠKD si užívajú jeseň plnými dúškami.

19. októbra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov z 8. a 9. ročníka. Súťaž mala tri časti. V prvej žiaci vypracovali test skladajúcich sa z 25 otázok. Druhá časť pozostávala z transformácie veršovanej bájky na text rozprávky. V poslednej – najnáročnejšej - museli súťažiaci ústne prezentovať slávnostný prejav.

Výsledky:

1. miesto – Gréta Ondrašková, 8.A (postup na okresné kolo)

2. miesto – Matej Škultéty, 9.A

- Pavol Hutyra, 9.A

3. miesto – Ema Hermanová, 8.A

Exkurzia_Okrasa_2017_7.JPG

Dňa 25.10.2017 sa žiaci 4. ročníka našej školy v spolupráci s CVČ v Kysuckom Novom Meste zúčastnili exkurzie do VD Okrasa v Čadci.

Výrobné družstvo existuje už 63 rokov a špecializuje sa výhradne na tradičnú  výrobu sklenených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú prácu bez využitia strojov, čo zaručuje originalitu každého kusa výrobku. Dizajnérky každoročne vytvárajú módne kolekcie vianočných ozdôb pre nasledujúcu sezónu. Jednotlivé kolekcie vychádzajú z aktuálnych módnych trendov a vzorov. V ponuke je široký sortiment sklenených ozdôb, ktorý po dobu existencie výrobného družstva prekročil viac ako 12 000 rôznych vzorov.

received_548872322147030.jpg

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

a

Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017

 8. ročník česko-slovenského projektu

pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

„ Nech ľudia nikdy nezabudnú, že jablko je symbolom fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.“ Tak znie myšlienka Dňa jabĺk, známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne tohto dňa. Pripomína sa jablko_021.JPGkaždý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch. Každý isto ochutnal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú štrúdľu, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu, kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení, napríklad: "Denne jedno jablko pre zdravie",

Na Základnej škole Clementisova v Kysuckom Novom Meste sme si pripomenuli tento zaujímavý deň už po druhý raz. Kuchynka našej školy sa dňa 23. októbra premenila na Jablkoland - Zem jablka. Deti z 1. aj 2. stupňa mali možnosť oboznámiť sa s viac ako desiatkou odrôd tohto ovocia. „Na živo“ mohli porovnať typické znaky vystavených odrôd, ako aj ich chuťové vlastnosti. Dozvedeli sa, ktoré odrody sú vhodné na pestovanie v našich podmienkach, ktoré sú vhodné pre diabetikov, z ktorých sa vyrábajú jablkové šťavy. Oboznámili sa so staršími odrodami, pestovanými dlhé desaťročia, ale aj s novými, ktoré sa objavili v našich sadoch len pred pár rokmi. Zistili, ako sa pestujú tzv. bio jablká a prečo je lepšie nakupovať ovocie vypestované na Slovensku. Na mnohé zvedavé otázky im odpovedal pán Ing. Ivan Červenec, predseda ZO SZZ v Kysuckom Novom Meste. Pánovi Červencovi touto cestou ďakujeme za zaujímavé informácie a ochotu podeliť sa s nimi so žiakmi našej školy.Zároveň ďakujeme za sponzorský dar pani Drahomíre Poliakovej, vedúcej predajne ovocia a zeleniny na ulici Belanského v našom meste, ako aj rodičom žiakov, ktorí spestrili výstavku o ďalšie odrody.Kto sa chce o jabĺčkach dozvedieť viac, prípadne ochutnať niektoré z vystavených odrôd- nech sa páči, navštívte 3. ročník nášho Jablkolandu – o rok, v rovnakom čase.