19. októbra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov z 8. a 9. ročníka. Súťaž mala tri časti. V prvej žiaci vypracovali test skladajúcich sa z 25 otázok. Druhá časť pozostávala z transformácie veršovanej bájky na text rozprávky. V poslednej – najnáročnejšej - museli súťažiaci ústne prezentovať slávnostný prejav.

Výsledky:

1. miesto – Gréta Ondrašková, 8.A (postup na okresné kolo)

2. miesto – Matej Škultéty, 9.A

- Pavol Hutyra, 9.A

3. miesto – Ema Hermanová, 8.A

Exkurzia_Okrasa_2017_7.JPG

Dňa 25.10.2017 sa žiaci 4. ročníka našej školy v spolupráci s CVČ v Kysuckom Novom Meste zúčastnili exkurzie do VD Okrasa v Čadci.

Výrobné družstvo existuje už 63 rokov a špecializuje sa výhradne na tradičnú  výrobu sklenených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú prácu bez využitia strojov, čo zaručuje originalitu každého kusa výrobku. Dizajnérky každoročne vytvárajú módne kolekcie vianočných ozdôb pre nasledujúcu sezónu. Jednotlivé kolekcie vychádzajú z aktuálnych módnych trendov a vzorov. V ponuke je široký sortiment sklenených ozdôb, ktorý po dobu existencie výrobného družstva prekročil viac ako 12 000 rôznych vzorov.

received_548872322147030.jpg

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

a

Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017

 8. ročník česko-slovenského projektu

pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

„ Nech ľudia nikdy nezabudnú, že jablko je symbolom fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.“ Tak znie myšlienka Dňa jabĺk, známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne tohto dňa. Pripomína sa jablko_021.JPGkaždý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch. Každý isto ochutnal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú štrúdľu, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu, kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení, napríklad: "Denne jedno jablko pre zdravie",

Na Základnej škole Clementisova v Kysuckom Novom Meste sme si pripomenuli tento zaujímavý deň už po druhý raz. Kuchynka našej školy sa dňa 23. októbra premenila na Jablkoland - Zem jablka. Deti z 1. aj 2. stupňa mali možnosť oboznámiť sa s viac ako desiatkou odrôd tohto ovocia. „Na živo“ mohli porovnať typické znaky vystavených odrôd, ako aj ich chuťové vlastnosti. Dozvedeli sa, ktoré odrody sú vhodné na pestovanie v našich podmienkach, ktoré sú vhodné pre diabetikov, z ktorých sa vyrábajú jablkové šťavy. Oboznámili sa so staršími odrodami, pestovanými dlhé desaťročia, ale aj s novými, ktoré sa objavili v našich sadoch len pred pár rokmi. Zistili, ako sa pestujú tzv. bio jablká a prečo je lepšie nakupovať ovocie vypestované na Slovensku. Na mnohé zvedavé otázky im odpovedal pán Ing. Ivan Červenec, predseda ZO SZZ v Kysuckom Novom Meste. Pánovi Červencovi touto cestou ďakujeme za zaujímavé informácie a ochotu podeliť sa s nimi so žiakmi našej školy.Zároveň ďakujeme za sponzorský dar pani Drahomíre Poliakovej, vedúcej predajne ovocia a zeleniny na ulici Belanského v našom meste, ako aj rodičom žiakov, ktorí spestrili výstavku o ďalšie odrody.Kto sa chce o jabĺčkach dozvedieť viac, prípadne ochutnať niektoré z vystavených odrôd- nech sa páči, navštívte 3. ročník nášho Jablkolandu – o rok, v rovnakom čase.