streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

ZŠ Clementisova si Vás dovoľuje pozvať na
XVIII. KATARÍNSKY   PLES,   
                           v sobotu 25.11.2017 o 18oo hod.                              
v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto.

Clipboard01.jpg

Cieľom poriadateľa plesu je upevniť medziľudské vzťahy a finančne podporiť našu školu. V cene vstupného (13 € za osobu) je prípitok, slávnostná večera, káva, víno, hudobná produkcia „DJ Milan Fojtík“ a kultúrny program. K dispozícii bude bar „Peklo“.Prosíme vyplniť návratku v prípade účasti aj neúčasti a doručiť ju do školy (objednať stôl s počtom účastníkov možno prostredníctvomsyna/dcéry) alebo Peniaze za vstupenky, finančné príspevky a sponzorské dary do tomboly prosíme zaslať do 10.11.2017. Informácie: č.t. 4213319 osobne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tešíme sa na Vašu účasť.  

1_4.JPG

O tom, že deti z našej školy sa vzdelávajú nie iba v laviciach, ale aj v „teréne“, svedčí široká paleta školských exkurzií. Vyučujúci všetkých predmetov a na oboch stupňoch plánujú a realizujú pestré a poučné exkurzie.

Dňa 10. 10. 2017 sa naši žiaci 3. a 4. ročníkov spolu s 5 učiteľmi a 2 asistentkami zúčastnili návštevy Hasičského a záchranného zboru v Kysuckom Novom Meste. Stretli sa aspoň s pár ľuďmi, ktorí denno-denne nasadzujú svoje životy, aby zachránili iných. Vyskúšali si aké je to sedieť v hasičskom aute, dozvedeli sa niečo o hasičskej technike, videli ukážku hasičov, ktorí ich voviedli do tajov zabezpečovania „poraneného“ pri nehode. Hasiči sa rozlúčili so žiakmi púšťaním sirény. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a dobre sa celé dopoludnie bavili. Ďakujeme hasičom za trpezlivosť a ochotu.

Mgr. Oľga Kavčiaková

 

 10. októbra 2017 sa chlapci z 9. A - Šimon Mičuta, Samuel Hájnik a Ivan Muška, víťazi okresného kola, zúčastnili preteku družstiev v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši. Chalani sa snažili čo najlepšie obstáť vo veľmi silnej konkurencii. Síce sa im nepodarilo získať medailové pozície, no získali nové skúsenosti, nových kamarátov a pekné zážitky v skvelej súťaži organizovanej v prírode.

Mgr. Danka Maráčková

Deň_chrbtice_1.jpg

Dňa 16. 10. 2017 si žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň chrbtice, ktorého cieľom je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a súvisiacich ochorení pohybovej sústavy. Žiacky 8. A a 8. B triedy, pod vedením skúsenej inštruktorky jogy Janky /z Yoga Studia v KNM/, si cez rôzne spôsoby chôdze navnímali postavenie chrbtice a jej dôležitosť pri rôznych každodenných pohyboch.

 OSVIENČIM_-_2017_63.jpg

Dňa 21. septembra 2017 sa uskutočnila exkurzia do Osvienčimu. Zúčastnilo sa jej 49 detí a jedna maminka. Organizovali ju pedagógovia našej školy: Mgr. M. Rentková, Mgr. D. Kuleszová a Mgr. J. Richtáriková.

Vyrazili sme o 5:30 ráno. Dorazili sme načas na miesto, ktoré si Heinrich Himmler vybral za jeden z cieľov určených najprv na väznenie politických väzňov, potom na využívanie lacnej pracovnej sily a nakoniec na vyhladenie židovskej rasy. Prechádzali sme cez prísne pravidlá bezpečnostnej kontroly pri vstupe do Auschwitzu. Nesmeli sme si zobrať nič kovové, lebo by sme neprešli detektorom. Do koncentračného tábora sme vstúpili cez známu bránu s cynickým nápisom „ Arbeit macht frei“ (Práca oslobodzuje". Tento slogan si so sebou do Osvienčimu priniesol veliteľ tábora Rudolf Höss z koncentračného tábora Dachau, kde bol po prvýkrát použitý.