ZŠ Clementisova si Vás dovoľuje pozvať na
XVIII. KATARÍNSKY   PLES,   
                           v sobotu 25.11.2017 o 18oo hod.                              
v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto.

Clipboard01.jpg

Cieľom poriadateľa plesu je upevniť medziľudské vzťahy a finančne podporiť našu školu. V cene vstupného (13 € za osobu) je prípitok, slávnostná večera, káva, víno, hudobná produkcia „DJ Milan Fojtík“ a kultúrny program. K dispozícii bude bar „Peklo“.Prosíme vyplniť návratku v prípade účasti aj neúčasti a doručiť ju do školy (objednať stôl s počtom účastníkov možno prostredníctvomsyna/dcéry) alebo Peniaze za vstupenky, finančné príspevky a sponzorské dary do tomboly prosíme zaslať do 10.11.2017. Informácie: č.t. 4213319 osobne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tešíme sa na Vašu účasť.  

1_4.JPG

O tom, že deti z našej školy sa vzdelávajú nie iba v laviciach, ale aj v „teréne“, svedčí široká paleta školských exkurzií. Vyučujúci všetkých predmetov a na oboch stupňoch plánujú a realizujú pestré a poučné exkurzie.

Dňa 10. 10. 2017 sa naši žiaci 3. a 4. ročníkov spolu s 5 učiteľmi a 2 asistentkami zúčastnili návštevy Hasičského a záchranného zboru v Kysuckom Novom Meste. Stretli sa aspoň s pár ľuďmi, ktorí denno-denne nasadzujú svoje životy, aby zachránili iných. Vyskúšali si aké je to sedieť v hasičskom aute, dozvedeli sa niečo o hasičskej technike, videli ukážku hasičov, ktorí ich voviedli do tajov zabezpečovania „poraneného“ pri nehode. Hasiči sa rozlúčili so žiakmi púšťaním sirény. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a dobre sa celé dopoludnie bavili. Ďakujeme hasičom za trpezlivosť a ochotu.

Mgr. Oľga Kavčiaková

 

 10. októbra 2017 sa chlapci z 9. A - Šimon Mičuta, Samuel Hájnik a Ivan Muška, víťazi okresného kola, zúčastnili preteku družstiev v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši. Chalani sa snažili čo najlepšie obstáť vo veľmi silnej konkurencii. Síce sa im nepodarilo získať medailové pozície, no získali nové skúsenosti, nových kamarátov a pekné zážitky v skvelej súťaži organizovanej v prírode.

Mgr. Danka Maráčková