streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

{youtube}91eDV_Z5b-U{/youtube}

Október je mesiac zasvätený Panne Márii. Od 1.10. – 31.10.2015 sme sa každý pracovný deň stretávali v kostole, aby sme sa spolu s deťmi modlili sv. ruženec. Modlitba svätého ruženca je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi.Vyžaduje si vnútorné a vonkajšie stíšenie. Zároveň nás modlitba sv. ruženca obdarúva pokojom. Je pre nás rovnováhou pri našej činnosti a myslení.

patrí na vianočný stromček tak, ako stromček patrí k Vianociam. Žiaci 7. ročníka našej školy pod dozorom pani učiteliek E.Bučkovaj I. Petrovovej mali možnosť dňa 20 októbra 2015 obdivovať v Okrase Čadca  maľované ozdoby.

     Dňa 20.10. 2015 našu školu navštívili príslušníci PZ z Čadce spolu so špeciálne vycvičeným policajným psom navyhľadávanie omamných a psychotropných látok.

Druhý slnečný októbrový týždeň 5. – 9. 10. 2015 sa na našej škole už tradične konal Anglický týždeň pod taktovkou sympatického amerického lektora Raya Sikorskeho. Ray pracuje ako lektor angličtiny, navštevuje základné a stredné školy nielen na Slovensku, ale aj u našich susedov a angličtinu vyučuje hravou, komunikatívnou formou pomocou obrázkov, praktických fráz, pohybu a reálnych situácií zo života.