piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pondelok, 02 november 2020 15:25

Vážená rodičia,  dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR...

štvrtok, 29 október 2020 12:57

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google...

piatok, 23 október 2020 16:29

      V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo...

piatok, 23 október 2020 14:04

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne...

utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

{youtube}91eDV_Z5b-U{/youtube}

Október je mesiac zasvätený Panne Márii. Od 1.10. – 31.10.2015 sme sa každý pracovný deň stretávali v kostole, aby sme sa spolu s deťmi modlili sv. ruženec. Modlitba svätého ruženca je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi.Vyžaduje si vnútorné a vonkajšie stíšenie. Zároveň nás modlitba sv. ruženca obdarúva pokojom. Je pre nás rovnováhou pri našej činnosti a myslení.

patrí na vianočný stromček tak, ako stromček patrí k Vianociam. Žiaci 7. ročníka našej školy pod dozorom pani učiteliek E.Bučkovaj I. Petrovovej mali možnosť dňa 20 októbra 2015 obdivovať v Okrase Čadca  maľované ozdoby.

     Dňa 20.10. 2015 našu školu navštívili príslušníci PZ z Čadce spolu so špeciálne vycvičeným policajným psom navyhľadávanie omamných a psychotropných látok.

Druhý slnečný októbrový týždeň 5. – 9. 10. 2015 sa na našej škole už tradične konal Anglický týždeň pod taktovkou sympatického amerického lektora Raya Sikorskeho. Ray pracuje ako lektor angličtiny, navštevuje základné a stredné školy nielen na Slovensku, ale aj u našich susedov a angličtinu vyučuje hravou, komunikatívnou formou pomocou obrázkov, praktických fráz, pohybu a reálnych situácií zo života.