streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Dňa 9. 10. 2015 sa konala atletická súťaž na počesť otvorenia novej atletickej tartanovej dráhy v Kysuckom Novom Meste. Táto veľkolepá udalosť sa konala so všetkým, čo k tomu patrí - príhovor primátora mesta, riaditeľa atletickej súťaže a ďalších významných ľudí, ktorí sa podieľali na tom, aby sme mali v našom meste takúto krásnu tartanovú atletickú dráhu, na ktorej by mohli trénovať naše talenty.

Dňa 06.10.2015 sa uskutočnilo  v Liptovskom Mikuláši  „ Krajské kolo základných škôl v cezpoľnom behu „ . Simona Barancová z 8.B, ktorá v kategórii mladšie žiačky - jednotlivci  obsadila pekné 16 miesto. V kategórii mladší žiaci –družstvá nás reprezentovali Lukáš Kapitulčin, Kamil Šveda, Štefan Gazdík z 9.B. Nedarilo sa im a obsadili posledné miesto. Pre chorobu neštartoval František Jurík ,i keď náhradník Kamil Šveda robil, čo mohol. Aj Lukáš Kapitulčin bežal na doraz svojich síl. Sklamaním bol Štefan Gazdík, ktorý po prvom kole pre vyčerpanosť vzdal.

Dňa 9.10.2015 sa žiaci z 9.A a 8.A zúčastnili vedeckých prednášok na Žilinskej univerzite. Obsah prednášok dal tušiť odpovede na otázku: „Kam kráča človek, aká bude jeho budúcnosť?“

 

Áno, už z nadpisu je jasné, že tentokrát sme kolektív nielen utužovali ale aj otužovali a to na mieste, ktoré je na to ako stvorené - na plavárni v Žiline. Ďalšiu sobotu sa 5.A stretla a neľutovala voľného času, ktorý sme strávili zmysluplne. Najbližšie sa pôjdeme pozrieť do Vysokých Tatier, na čo sa už teraz tešíme !!!

Mgr. Janek

                                                    

Piatok 25. september 2015 bol očakávaným dňom. Vyše 50 žiakov našej školy spolu s pani učiteľkami už o pol siedmej ráno nabralo kurz- smer Bratislava. Mala som šťastie byť jednou z trojice, zabezpečujúcej pedagogický dozor počas exkurzie s programom Európsky deň jazykov a výstava Titanic.

 

 

Akciu zameranú na ekológiu, ochranu a spoznávanie dravých vtákov v prírode, absolvovali žiaci našej školy v utorok 22. septembra 2015 na futbalovom štadióne v Kysuckom Novom Meste.