streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Naša škola sa na konci školského roka dočkala významného ocenenia a uznania od Slovenského olympijského výboru za zapojenie sa do vedomostnej súťaže o olympizme. Súťaže sa zúčastnilo spolu 164 družstiev z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 družstvá, ktoré dosiahli fantastickú úspešnosť 100 % a obsadili tak spolu 1.-7. miesto v celoslovenskom meradle. Družstvá pripravoval v mesiacoch apríl a máj p.uč. Janek. Členmi družstiev boli žiaci 6.A Šinalová, Mazáňová, Vlčková, Bojda, Šidlík, Svrčková a žiaci 7.C Poláček, Papík a Vnuk.

Už len pár dní strávia žiaci 9.ročníka v školských laviciach a základná škola bude minulosťou. V týchto dňoch sa preto spomína na pekné časy strávené v škole a aby sa nezabudlo, ostane na 9.C v škole pamiatka v podobe tabla, ktoré si žiaci už od marca pripravovali a v týchto dňoch slávnostne vyvesili nad svoju triedu. Veru, už teraz je mnohým smutno pri predstave, že o pár dní sa všetko skončí.....

V školskom roku 2014/2015 vyhlásila základná škola v Nesluši veľmi zaujímavú súťaž – Tvorba komiksov v anglickom jazyku. Z každého ročníka mohla škola poslať jeden najlepší komiks. Do súťaže sa zapojili naši žiaci a žiačky 6. – 9. ročníka.

Som za každý vydarený nápad a aj tento výlet v roku zasväteného života bol jedným z nich. Zbúral v nás mnohé predsudky a falošné predstavy vzniknuté z nevedomosti či z poloprávd senzácie lačných médií.

Dňa 11.6. 2015 sa na našej škole dve hodiny angličtiny zmenili na pútavú prednášku a diskusiu o africkom štáte Uganda. Prednášať nám prišiel ugandský učiteľ dejepisu, ako ináč – po anglicky, keďže je to jeden z úradných jazykov v Ugande.