Naša škola sa na konci školského roka dočkala významného ocenenia a uznania od Slovenského olympijského výboru za zapojenie sa do vedomostnej súťaže o olympizme. Súťaže sa zúčastnilo spolu 164 družstiev z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 družstvá, ktoré dosiahli fantastickú úspešnosť 100 % a obsadili tak spolu 1.-7. miesto v celoslovenskom meradle. Družstvá pripravoval v mesiacoch apríl a máj p.uč. Janek. Členmi družstiev boli žiaci 6.A Šinalová, Mazáňová, Vlčková, Bojda, Šidlík, Svrčková a žiaci 7.C Poláček, Papík a Vnuk.

Už len pár dní strávia žiaci 9.ročníka v školských laviciach a základná škola bude minulosťou. V týchto dňoch sa preto spomína na pekné časy strávené v škole a aby sa nezabudlo, ostane na 9.C v škole pamiatka v podobe tabla, ktoré si žiaci už od marca pripravovali a v týchto dňoch slávnostne vyvesili nad svoju triedu. Veru, už teraz je mnohým smutno pri predstave, že o pár dní sa všetko skončí.....

V školskom roku 2014/2015 vyhlásila základná škola v Nesluši veľmi zaujímavú súťaž – Tvorba komiksov v anglickom jazyku. Z každého ročníka mohla škola poslať jeden najlepší komiks. Do súťaže sa zapojili naši žiaci a žiačky 6. – 9. ročníka.