streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Som za každý vydarený nápad a aj tento výlet v roku zasväteného života bol jedným z nich. Zbúral v nás mnohé predsudky a falošné predstavy vzniknuté z nevedomosti či z poloprávd senzácie lačných médií.

Dňa 11.6. 2015 sa na našej škole dve hodiny angličtiny zmenili na pútavú prednášku a diskusiu o africkom štáte Uganda. Prednášať nám prišiel ugandský učiteľ dejepisu, ako ináč – po anglicky, keďže je to jeden z úradných jazykov v Ugande.

V máji sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie zo SJL. Ich cieľom bol Oravský hrad a Oravská priehrada. Na hrade ich zaujala predovšetkým mučiareň. Niektorí si vyskúšali, aké je to aj stáť pod šibenicou :o). Iných zaujala zasa tunajšia hradná móda. Mnohé dievčatá obdivovali švárnych oravských junákov. Záujem vyvolala i prírodovedná expozícia, najmä dvojhlavé teľa či pravý slovenský macko a vĺčik. Napriek nepriaznivému počasiu si naši žiaci vychutnali i plavbu loďou po Oravskej priehrade ako i krátku zastávku na Slanickom ostrove.

Dňa 11.6.2015 boli žiaci 3. – 4. ročníka na školskom výlete v Bojniciach. Na zámku sa prostredníctvom rozprávkových príbehov Perníková chalúpka, Koza rohatá, Janko a fazuľa a Zlatá priadka mohli deti preniesť do ríše snov. Hrdinovia Perníkovej chalúpky Janko a Marienka prekonali svoj strach a spoločnými silami premohli zlú ježibabu.

Naši žiaci zo 6. ročníka počas koncoročného výletu navštívili ZOO v Lešnej, vzdialenej niekoľko kilometrov od mesta Zlín. Súčasťou ZOO je aj krásny park a v jeho strede zámok. Šiestaci si mohli pokojne pozrieť mnohé zvieratá. Zaujali ich hlavne uškatce, slony, žirafy. Mnohé výbehy zvierat boli sprístupnené návštevníkom. Počasie im prialo, takže si mohli naplno vychutnať chvíle oddychu.

 

Aj prváci sa zúčastnili školského výletu. Pondelok 8. júna bol pekný slnečný deň, a tak sa bez obáv zo zmoknutia mohli vybrať do prírody. Po polhodinke stúpania na kopec Skala v Budatínskej Lehote si na lúke rozložili deky, osviežili sa nápojmi a mohla sa začať opekačka. V prírode deťom najviac chutí. Vlastnoručne opečené klobásky a slaninka boli pre všetkých v ten moment to najlepšie jedlo. Po občerstvení sa deti zabávali rôznymi hrami. Do školy sa vrátili príjemne unavení a plní zážitkov z pobytu v prírode.