×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but Prvaci_2017 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

IMG_8149.JPG

10. októbra sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie zo slovenského jazyka. Prvým miestom, ktoré navštívili, bol Park miniatúr v obci Podolie. Nachádza sa tu 41 modelov slovenských hradov, kaštieľov a zámkov Matúšovho kráľovstva.

L1230152.JPG

V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým chýba pohyb a chuť ísť za svojím zmysluplným cieľom. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je vzrastajúci počet obéznych detí, nepokoj, nervozita až agresivita a množstvo iných problémov. Aj preto by sme sa mali svojim deťom zakomponovať do života pohyb. O toto sa snaží aj naša škola.

Výstava_-_hasiči_4.jpg

V dňoch 18. a 20. septembra 2017 si žiaci 7. a 5. ročníka našej školy pozreli v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste medzinárodnú výstavu Hasičské hobby. V rámci hodín techniky sa oboznámili s činnosťou dobrovoľných hasičov nielen v našom meste. Zaujali ich dobové fotografie veľkého požiaru nášho mesta, hasičská výstroj z minulosti a zo súčasnosti. Deti na vlastné oči videli originál hasiaceho zariadenia, starého viac, ako 100 rokov. Obdivovali aj vystavené práce detí a mládeže na tému hasičstva.

  IMG_20170926_095650_Medium.jpg

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, sa naša škola zúčastnila na podujatí venovanému Európskemu dňu jazykov v Bratislave, ktoré sa koná každý rok 26. septembra. Je zamerané na propagáciu a podporu štúdia cudzích jazykov.

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

oznamuje rodičom, že dňa 25.septembra 2017
o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne ZRPŠ a triedne
schôdze. Od 15.00 hod. bude zasadnutie výboru
ZRPŠ (triedni dôverníci).


Tešíme sa na stretnutie s vami.

Mgr. Igor Ševec             Mgr. Július Janek
   riaditeľ školy                predseda ZRPŠ

{gallery}Prvaci_2017{/gallery}