streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú). Výber uchádzačov sa bude konať osobným pohovorom dňa 30.08.2017 o 8.00 hod. , v Základnej škole, Clementisova 616/1,024 01 Kysucké Nové Mesto.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, • súhlas so spracovaním osobných údajov, • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy), • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy) .

Požaduje sa pedagogické vzdelanie (stačí maturita). 
Požadované doklady posielajte do 25.08.2017 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 041/4213319

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru učiteľku na 1. stupeň základnej školy na plný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú). Výber uchádzačov sa bude konať osobným pohovorom dňa 30.08.2017 o 12.00 hod. , v Základnej škole, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, • súhlas so spracovaním osobných údajov • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy) • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy)

Požaduje sa pedagogické vzdelanie podľa platnej školskej legislatívy 
Požadované doklady posielajte do 25.08.2017 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 041/4213319

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku na polovičný úväzok s nástupom do práce od 07.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú).

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis, • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz),
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce: 
- príprava jedál
- dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku
- hospodárne používanie surovín

Požadované doklady posielajte do 29.08.2017 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 041/4213319

V školskom roku 2016/17 našu školu úspešne reprezentovali na predmetových súťažiach a olympiádach títo žiaci:

Jednotlivci:

 Klára Svrčková, 9.A Chemická olympiáda 1.m. v OK

Olympiáda zo SJL 3.m. v OK

MAT Olympiáda 2.m. v OK

MAT Olympiáda 3.m. v KK

Lucia Ševčíková, 5.B MAT Olympiáda 1.m. v OK

Majstrovstvá sveta v šachu 35.m.

Šach žiakov ZŠ 1.m. v OK, 4.m. v KK

Školské majstrovstvá SR v šachu 2.m.

Majstrovstvá SR v šachu 3.m.

Majstrovstvá SR v rapid šachu 1.m.

beach-1867271_960_720.jpg

Dňa 30.06.2017 sa konali voľby členov za pedagogických zamestnancov do Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Voľby dopadli nasledovne:

Počet hlasovacích lístkov : 44

Počet oprávnených voličov: 44

Počet zúčastnených voličov: 39

Počet nezúčastnených voličov: 5

Počet platných volebných lístkov : 28

Počet neplatných volebných lístkov: 11

Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov:

1. Bandura Daniel, Mgr. 2

2. Kubalíková Monika, Mgr. 24

3. Ševčík Ľubomír, Mgr. 27

Zoznam zvolených členov :

1. Mgr. Ľubomír Ševčík

2. Mgr. Monika Kubalíková

Mgr. Ľubomír Ševčík a Mgr. Monika Kubalíková boli zvolení do funkcie členov za pedagogických zamestnancov do Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.