streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

pozdravIMG 20181217 120502Dňa 17. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil Projektový deň z dejepisu pre žiakov 8. ročníka. Počas dejepisného dňa sme sa učili o Hitlerovi, holokauste a s ním spojených hrôzach, ktoré boli vykonané počas 2. sv. vojny. Učitelia nám priblížili činy, ktoré sa stali a nemali by sa už nikdy opakovať. Počas dňa sme sa nielen rozprávali, ale aj pozerali film a pracovali na projektoch, ktoré sme potom prezentovali. Ako sa dalo čakať, film všetkých zaujal a pozerali sme ho so záujmom, no aj s hrôzou v očiach.  Počas filmu Chlapec v pruhovanom pyžame sme sa mnohí zamýšľali nad tým, ako sa  môže človek podieľať a robiť  takéto strašné vecí. Na posledných dvoch hodinách sme prezentovali projekty, ktoré sme si sčasti predpripravili doma. Niektorí žiaci z triedy si vybrali naozaj zaujímavé témy ako Mengeleho pokusy, Dôstojníci 2. sv. vojny a iné... Podľa môjho osobného názoru si myslím, že sa toho všetci ujali zodpovedne a často urobili aj viac ako museli. Tento deň považujem za vydarený a odporučila by som ho opakovať každý rok.

Nina Johanková 8.A

clemo zima 2018