bobor logo new2

Pravidelne každý rok v novembri prebieha online informatická súťaž iBobor. Tento rok sa jej zúčastili už aj žiaci druhého ročníka. Žiaci podľa kategórií riešili tretinu ľahkých úloh, druhú tretinu stredných úloh a poslednú tretinu najťažších úloh. Okrem získaných bodov za správnú odpoveď, mohli tiež body stratiť za každú zle vyriešenú úlohu. Zadelení boli do týchto 4 kategórií:

  • Drobec (žiaci 2. a 3. ročníka) súťažilo 13 žiakov v utorok 13.11. 2018
  • Bobrík (žiaci 4. a 5. ročníka) súťažilo 26 žiakov v piatok 16.11. 2018
  • Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 21 žiakov v stredu 14.11. 2018
  • Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 29 žiakov v pondelok 12.11. 2018

Žiaci sa dozvedeli svoj výsledok hneď po ukončení súťaže. Takže sme sa už hneď tešili z dvoch 100% výsledkov, ktoré dosiahli Šimon Boris zo 4.AGréta Ondrášková z 9.A.

 

Spolu sme mali 43 úspešných žiakov (viď tabuľka), ktorím blahoželáme a samozrejme  získavajú diplom.

Úspešní žiaci našej školy

Drobec

Plný počet bodov 91. Na Slovensku súťažilo 13 629 Drobcov.

Peter Ondráš, 3.B

Daniela Rešovská, 3.A

Lucia Hlaučová, 3.B

52 bodov, 96. percentil

52 bodov, 96. percentil

48 bodov, 94. percentil

Bobrík

Plný počet bodov 96. Na Slovensku súťažilo 18 460  Bobríkov.

Šimon Boris, 4.A

Peter Cvopa, 5.C

Ľubomíra Olexová, 5.B

Ema Várošová, 5.B

Gréta Sýkorová, 5.B

Laura Kubištová, 4.B

Karolína Sedliačková, 4.A

Zuzana Masnicová, 5.B

Júlia Kucharčíková, 5.B

Ester Tabaková, 4.A

Ema Uhrová, 4.A

Ema Capková, 5.C

96 bodov, 100. percentil

88 bodov, 96. percentil

88 bodov, 96. percentil

84 bodov, 93. percentil

84 bodov, 93. percentil

73 bodov, 82. percentil

72 bodov, 82. percentil

71 bodov, 78. percentil

68 bodov, 78. percentil

64 bodov, 74. percentil

64 bodov, 74. percentil

63 bodov, 69. percentil

Benjamín

Plný počet bodov 80. Na Slovensku súťažilo spolu 18 329 Benjamínov.

Katarína Kubaščíková, 7.A

Kristína Krasňanová, 7.B

Adam Capko, 6.A

Sophia Bačová, 7.A

Maximilián Varga, 7.A

Klaudia Chúpeková, 7.A

Lukáš Blaško, 6.A

Aneta Hartelová, 7.B

Silvia Šamajová, 7.B

Veronika Čurajová, 7.B

Timon Blaškovan, 6.A

Viktória Lopušanová, 6.B

74,67 bodov, 96. percentil

73,34 bodov, 94. percentil

69,67 bodov, 90. percentil

69,34 bodov, 90. percentil

65,67 bodov, 85. percentil

65,34 bodov, 84. percentil

64,01 bodov, 83. percentil

64,01 bodov, 83. percentil

58,68 bodov, 74. percentil

57,35 bodov, 71. percentil

56,01 bodov, 67. percentil

52,02 bodov, 61. percentil

Kadet

Plný počet bodov 80. Na Slovensku súťažilo 16 209 Kadetov.

Gréta Ondrášková, 9.A

Timotej Hutira, 9.C

Ema Baňasová, 9.A

Andrej Antecký, 9.A

Jakub Sirovatka, 8.A

Samuel Janáčik, 9.B

Adam Hmíra, 8.A

Martin Ďurina, 9.A

Patrik Bielik, 9.C

Lea Psocíková, 9.A

Adam Ďurina, 8.C

Dominik Špiriak, 8.C

Timo Gajdošík, 8.A

Matúš Kubík, 9.C

Adrián Škultéty, 9.B

Boris Dráb, 8.A

Denis Jaroš, 9.B

80,00 bodov, 100. percentil

76,00 bodov, 97. percentil

73,34 bodov, 95. percentil

73,34 bodov, 95. percentil

73,34 bodov, 95. percentil

71,00 bodov, 90. percentil

69,34 bodov, 90. percentil

62,68 bodov, 78. percentil

60,02 bodov, 72. percentil

60,02 bodov, 72. percentil

57,68 bodov, 67. percentil

55,02 bodov, 61. percentil

54,69 bodov, 61. percentil

53,36 bodov, 57. percentil

52,02 bodov, 55. percentil

52,02 bodov, 55. percentil

52,02 bodov, 55. percentil

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.

Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.

Mgr. K. Mlynaričová