engloish

V prvej polovici novembra 2018 prebiehali na našej škole triedne kolá olympiády v anglickom jazyku a dňa 16.11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizačne zabezpečili naše angličtinárky Alenka Blašková a Mirka Olexová.  

 Umiestnenie v šk. kole bolo nasledovné:

7.ročník:

1. miesto: Matúš Ploštica (7.A)

2. miesto:  Tomáš Birkus (7.A)

3. miesto: Adam Capko (6.A)

9.ročník:

1. miesto: Grétka Ondrášková (9.A)

2. miesto: Jakub Sirovátka (8.A)

3. miesto: Patrik Jurky (9.A)

Víťazi školského kola postúpili na okresné kolo olympiády v ANJ, ktoré sa konalo 16.januára 2019.

V kategórii 1A sa na 1.mieste umiestnil Matúš Ploštica (7.A) , ktorý postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 13.2.2019.

V kategórii A2 sa na 3.mieste umiestnila Grétka Ondrášková (9.A).

Obidvom srdečne gratulujeme k úspechu a Matúšovi budeme držať palce na krajskom kole.

                                                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Ševčíková