2019 03 01 08.26.56Prvý marcový deň 2019 bol zároveň pre  žiakov posledným pracovným dňom pred jarnými prázdninami.  Naši ôsmaci  z „béčka“ v tento deň knihy a zošity nepotrebovali. Chceli si vyskúšať, ako im to pôjde s kovom. V spolupráci s pani Jankou Pavlusikovou z CVČ v Kysuckom Novom Meste a SOU strojárskym v Kysuckom Novom Meste sme pre deti z 8. B zorganizovali akciu zručnosti Mladý kutil. To, že ôsmaci s drevom a mäkkými materiálmi pracovať vedia, ukazujú priebežne na hodinách techniky a technických prác  počas vyučovania v školskej dielni. S obrábaním kovov sa však v praxi ešte nestretli. Pod vedením majstrov odbornej výchovy z SOU strojárskeho priamo na „domácej pôde“ učilišťa v školskej pracovnej hale absolvovali naši žiaci najskôr krátku teoretickú prípravu.  Po nej sa odobrali na konkrétne pracoviská a pod dozorom majstrov si každý vyrobil svoj prvý  funkčný kovový predmet. Zadanie výrobku bolo pre všetkých rovnaké – kovový žetón s držiakom, vhodný do vozíkov v supermarketoch. Žiaci dostali polotovar- kovový obdĺžnik, z ktorého mali vytvarovať svoj výrobok. Pracovali s rysovacou ihlou, meradlami, pílkou na kov, brúsnym papierom a vřtačkou. Počas dopoludnia vyplneného prácou mnohí ukázali, že sú zruční aj pri práci s kovom. Prekvapivo precízne a so záujmom pracovali i mnohé dievčatá.Výrobky V. Sobolovej, M. Gáboríkovej a P. Riplovej boli ukážkové. Pracovné dopoludnie ubehlo rýchlo. Po dokončení si ôsmaci upratali pracovné miesta a vypočuli si vyhodnotenie svojej aktivity od majstrov odbornej výchovy. Ako odmenu za prácu si odniesli domov svoj výrobok.

Za spolu organizovanie vydarenej akcie ďakujem pani Janke Pavlusikovej, majstrom odbornej výchovy a vedeniu SOU strojárskeho v Kysuckom Novom Meste.

Ing. Iveta Petrovová