3 536257a8e2b66b3621e460e04b843ab726f9cc82

Dňa 11. 03. 2019 žiaci 9. B a 9. C. triedy sa zúčastnili exkurzie na Strednej odbornej  škole drevárskej a stavebnej v  Krásne nad Kysucou . Je to škola, ktorá má  v našom regióne dlhodobú tradíciu v oblasti spracovania dreva. 

Najprv sa žiaci zoznámili s učebnými a študijnými odbormi tejto školy, čím získali prehľad o jednotlivých profesiách. Potom si v dielňach školy vlastnoručne vyrobili búdku pre vtáčiky. Niektorí z nich pracovali  aj v chemickom laboratóriu s rôznym laboratórnym sklom.

Verím, že to bol pre žiakov príjemný zážitok.