kniznicaV utorok 19. marca 2019 deti z 1. a 5. oddelenia ŠKD navštívili miestnu knižnicu pri príležitosti mesiaca knihy – marca. Privítali nás pani knihovníčky. Oboznámili nás s témou, ktorú si pre nás pripravili – Rekordy slovenskej prírody, resp. To naj zo slovenskej prírody. Porozprávali nám o našich horách, nížinách, riekach, jazerách, jaskyniach, termálnych a minerálnych vodách, stromoch i kvetoch. Deti boli zvedavé a aj samy kládli pani knihovníčkam otázky. Na záver „sa odohral súboj“ chlapcov a dievčat, v ktorom vyhrali chlapci o jeden bod. Všetci si potom mohli v detskom oddelení vybrať knižku na požičanie. Deti odchádzali spokojné, obohatené o nové informácie. Ďakujeme pani knihovníčkam za príjemnú prednášku.

Bc. Andrea Ďuranová