DSC00950

Tento rok bola téma medzinárodného podujatia Noc s Andersenom „Andersen známy – neznámy“. Žiaci z 5.B a 5.C prežili príjemné rozprávkové chvíle najprv v Mestskej knižnici v KNM. V tímoch súťažili, preukazovali pohybové zručnosti a vedomosti o  rozprávkach. Potom sa vrátili do školy. V škole ich čakala dobrá večera – pizza. V súťaži „Aktivity“, ktorá bola venovaná postavám z rozprávok, čarovným predmetom a fantastickým  javom, získavali v skupinách víťazné body kreslením, pantomímou (mimikou a gestikuláciou) a hovoreným slovom. Nechýbala hudba ani tanec v pyžamách. Ráno si deti po raňajkách ešte zahrali vybíjanú. Noc s Andersenom sme ukončili záverečným vyhodnotením  všetkých  súťaží a odovzdávaním cien...