57026382 988206551569565 4962589742773305344 oV dňoch 12. a 13. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády žiakov našej školy. Zo školského kola vzišlo 20 úspešných riešiteľov okresného kola, ktoré sa konalo v dňoch 26. a 27. 03. 2019, pričom ZŠ Clementisova obsadila 7 z 18 medailových pozícií, 3 zlaté, 1 striebornú a 3 bronzové.Koncom minulého roka zmobilizovali učitelia ZŠ Clementisova dovedna až 139 žiakov, aby sa títo stretli v matematickej súťaži zameranej na pohotovosť a dôvtip pri riešení náročných úloh školského kola Pytagoriády. 55 žiakov súťažilo v kategóriách 3. až 5. ročníka, 84 žiakov riešilo úlohy v kategóriách 6. až 8. ročníka. V prípade, že žiak vyrieši v časovom termíne aspoň 10 z 15 úloh, stáva sa úspešným riešiteľom. Úlohy sú pritom pre všetkých žiakov na Slovensku úplne rovnaké. Potešilo nás, že až 38 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola. Všetci dostali šancu reprezentovať našu školu na okresnom kole.

Dňa 26. marca sa naši tretiaci, štvrtáci a piataci pustili do boja v okresnom kole Pytagoriády. Konkurenciou im boli žiaci všetkých škôl okresu Kysucké Nové Mesto. V kategórii tretiakov sa v prvej desiatke zo 44 účastníkov umiestnili až štyria naši úspešní riešitelia. Najlepšie skončil na 5. mieste Ivan Trúchly. Tesne za ním potom Danka Rešovská, Marián Belán a Lucka Hlaučová. V kategórii štvrtákov sme mali až 6 úspešných riešiteľov spomedzi 53 účastníkov. Na krásnom 3. mieste sa umiestnila Patrícia Čejková, úspešnými riešiteľmi potom boli ešte Anabel Špiriaková, Šimon Boris, Aneta Ondrašková, Pavol Líška a Laura Kubištová.Napokon v kategórii piatakov nám urobili radosť medzi 32 súťažiacimi naše úspešné riešiteľky Ľubomíra Olexová a Klára Rešovská.Dňa 27. marca sa do bojov zapojili aj naši starší žiaci - šiestaci, siedmaci a ôsmaci. V kategórii šiestakov boli len 4 úspešní riešitelia zo zúčastnených 44 žiakov celého okresu. Polovica úspešných riešiteľov boli naši šiestaci. Na 1. mieste sa umiestnil Lukáš Blaško a krásne 3. miesto obsadila Zuzana Svrčková.Medzi siedmakmi sa v konkurencii 42 súťažiacich úspešne presadili Maximilián Varga a Katarína Kubaščíková. Najväčším úspechom sa však môže pýšiť Lucia Ševčíková, ktorá dokázala vyhrať 1. miesto.Medzi ôsmakmi, v konkurencii 48 súťažiacich, sa nielen stali úspešnými riešiteľmi naši 3 žiaci, ale dokonca si rozdelili všetky tri medailové pozície. Na 3. mieste sa umiestnil Adam Hmira, na 2. mieste skončil Stanislav Slivoň a 1. miesto obsadil Jakub Sirovatka.Všetkým súťažiacim patrí veľká vďaka za odhodlanie reprezentovať našu školu v matematickej súťaži. Zvláštne poďakovanie si zaslúžia naši víťazi a ostatní úspešní riešitelia okresného kola za šírenie dobrého mena ZŠ Clementisova v okrese Kysucké Nové Mesto.

Mgr. Pavol Prievozník