Týždeň ochrany ŽP 13

     Mesiac apríl je všeobecne považovaný za mesiac lesov. Žiaci 1.A triedy si so svojou triednou učiteľkou pri tejto príležitosti v dňoch 8.-12. apríla 2019 pripravili zaujímavý týždeň. Týždeň ochrany životného prostredia. Všetky vyučovacie hodiny mali spoločnú túto tému. Pondelok bol venovaný ochrane vody, utorok a streda ochrane lesov a štvrtok a piatok bol zameraný na získanie zručností pri triedení odpadu. Hlavní hrdinovia príbehov Kvapôčka, nezbedný medvedík Hubert a obyvatelia mesta Špinďúrovce nám pri čítaní vždy navodili tú správnu atmosféru, ktorá vládla v triede počas celého dňa. Pútavé filmy O vodičke, Kolobeh vody, Recyklónia a Lesné kráľovstvo sledovali prváci so zatajeným dychom.

So záujmom vypĺňali pracovné listy, zhotovovali spoločné plagáty, vyrábali lúčne kvety , ktoré „zasadili“ na lúku, v skupinách sa vzájomne učili triediť odpad, pracovali s obrázkami, vyhľadávali znaky recyklácie na obaloch. Keďže radi spievajú, nerobila im ťažkosti ani Lesná pieseň, túto ich naučili spievať Bambuľka s dedom Jozefom. Samozrejme, že súčasťou tohto týždňa boli i vychádzky. K čističke odpadových vôd, kde mali žiaci možnosť pozorovať zamestnancov čističky pri práci vonku a do parku pri rieke Kysuca, tu deti spoznávali základné listnaté a ihličnaté stromy, pozorovali prebúdzajúcu sa jarnú prírodu, rastliny i zvieratá.   Celotýždňová integrácia jednej témy do predmetov bola síce náročná na prípravu, ale priniesla svoje ovocie. Žiaci získali mnoho vedomostí, skúseností a zážitkov, na  ktoré určite budú dlho spomínať.

Tr.uč.: Mgr. Renáta Janíková