MO 2019

Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády na ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste. Účasť našich žiakov bola vyvrcholením ich snahy, ktorú prejavili v domácom kole Matematickej olympiády. V tejto súťaži musia žiaci nájsť riešenia na skutočne zložité matematické úlohy. Riešenie zvyčajne zaberie aj celú stranu formátu A4, kde hodnotiaci učiteľ posúdi rôzne zápisy, náčrty, schémy, vzorce či výpočty, ale aj slovné zdôvodnenia logických postupov, ktoré súťažiaci uplatnili. Na základe hodnotenia môže žiak, ktorý riešenia úloh domáceho kola predložil, postúpiť priamo do okresného kola, kde sa musí popasovať s tromi ťažkými úlohami v priebehu 2 hodín. Každá úloha je hodnotená 6 bodmi, kto dosiahne 9 a viac bodov, stáva sa úspešným riešiteľom okresného kola. Najlepší traja z úspešných riešiteľov sú napokon medailisti. ZŠ Clementisova reprezentovali na okresnom kole Matematickej olympiády títo úspešní riešitelia domáceho kola:

 Zuzana Svrčková (6.B), Veronika Čurajová (7.B), Anna Hrubá (7.A), Kristína Krasňanová (7.B), Katarína Kubaščíková (7.A), Pavol Cvopa (8.B), Klára Čičmanová (8.B), Mária Gáboríková (8.B), Adam Hmíra (8.A), Jakub Sirovatka (8.A), Katarína Šinalová (8.C) a Nikola Šusteková (8.B).

Na okresnom kole v kategórii šiestakov obsadila neoficiálne tretie miesto (ako neúspešná riešiteľka) Zuzana Svrčková, keďže boli pred ňou len jediní dvaja úspešní riešitelia.

V kategórii siedmakov sa podarilo Aničke Hrubej umiestniť na 3. mieste zo všetkých 12 úspešných súťažiach.

Napokon v kategórii ôsmakov obsadil 1. miesto Adam Hmíra ako jediný úspešný riešiteľ vo svojej kategórii. Všetkým súťažiacim ďakujeme za hrdú reprezentáciu ZŠ Clementisova.

Mgr. Pavol Prievozník