fotosynteza

Dňa 25.4. 2019 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórií D – pre žiakov 6. a 7. ročníka. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Simona Masaryková zo 6.A, Zuzana Svrčková zo 6.B, Veronika Čurajová a Natália Paliarová- obe zo 7.B. V kategórií súťažilo celkom 12 detí z okresu Kysucké Nové Mesto. Tri zo štyroch našich účastníčok boli úspešné riešiteľky s nasledovným umiestnením:
3. miesto: Zuzana Svrčková – získala spolu 50 bodov
4. miesto Veronika Čurajová – získala spolu 47,5 bodov
8. miesto Simona Masaryková – získala spolu 38,5 bodov
Zuzke Svrčkovej chýbal do 2. miesta len 1 bod. Dievčatá sa zúčastnili  súťaže v tomto školskom roku po prvýkrát. Získali cenné skúsenosti  a verím, že o rok sa zúčastnia opäť. Ďakujem dievčatám za úspešnú reprezentáciu a teším sa na ďalší ročník olympiády.
Ing. Iveta Petrovová