bcc

Dňa  15. 4. 2019 navštívili žiaci ôsmeho ročníka Krajskú knižnicu v Žiline. Počas tejto návštevy absolvovali prehliadku Britského centra, kde sa nachádzajú knihy a časopisy rôzneho druhu napísané v anglickom jazyku. Prakticky si vyskúšali vyhľadávanie kníh v jednotlivých oddeleniach centra. Návšteva knižnice pokračovala prezentáciou o Londýne, počas ktorej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o tomto meste, ale aj o kráľovskej rodine.