Vyučovanie cudzieho jazyka je spojené s každodenným učením, drilovaním a opakovaním. Vedieť sa dorozumieť v cudzom jazyku stojí žiakov nemalé úsilie. Aby na vyučovaní angličtiny a nemčiny bola aj zábava, prebieha na našej škole každý rok súťaž v cudzích jazykoch pod názvom „Angličtina hrou“ a „Nemčina hrou“. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Do súťaže, ktorá prebiehala počas apríla, sa zapojili žiaci z piateho až ôsmeho ročníka. Riešili rôzne zábavné úlohy: doplňovačky, tajničky, hádanky a hlavolamy ... V nich sa preverila ich schopnosť porozumieť cudzojazyčnému textu, fantázia, schopnosť improvizovať.

Najlepších žiakov z jednotlivých ročníkov potešia aj milé malé odmeny. Gratulujeme!

 

Výsledky: Angličtina hrou

5.ročník: 1. -2.miesto: Ľubomíra Olexová, 5.B + Nikola Ondrúšková, 5.C – každá 55 bodov

  1. – 4.miesto: Júlia Kucharčíková, 5.B + Dávid Sebastián Duda, 5.A – 54 bodov

6.ročník: 1.miesto: Adam Capko, 6.A – 45,5 boda

   2.miesto: Zuzana Svrčková, 6.B – 43,5 boda

  1. – 4.miesto: Michal Cibulka, 6.A + Michal Végh, 6.B – obaja po 39 bodov

7.ročník: 1.miesto: Alexandra Baričáková, 7.B – 58 bodov

   2.miesto: Simona Masárová, 7.A – 57,5 boda

   3.miesto: Veronika Čurajová, 7.B – 55 bodov

8.ročník: 1.miesto: Adam Hmíra,8.A – 62 bodov

   2.miesto: Ema Uríčková, 8.A + Kristína Miksáková, 8.A – každá 60 bodov

   3.miesto: Šimon Kuchár, 8.A – 58,5 boda

Výsledky: Nemčina hrou

7.ročník: 1.miesto: Lucia Ševčíková, 7.B – 44 bodov

2.- 4.miesto: Marek Baňas, 7.A + Simona Masárová, 7.A + Tobiáš Káčerík, 7.B –   všetci 39 bodov

8.ročník: 1.miesto: Ema Uríčková, 8.A - 29 bodov

               2.miesto: Kristína Miksáková, 8.A – 26 bodov

               3.- 4. miesto: Erika Galvánková, 8.A + Katarína Francová, 8.A – každá 25 bodov