bcc

Dňa  15. 4. 2019 navštívili žiaci ôsmeho ročníka Krajskú knižnicu v Žiline. Počas tejto návštevy absolvovali prehliadku Britského centra, kde sa nachádzajú knihy a časopisy rôzneho druhu napísané v anglickom jazyku. Prakticky si vyskúšali vyhľadávanie kníh v jednotlivých oddeleniach centra. Návšteva knižnice pokračovala prezentáciou o Londýne, počas ktorej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o tomto meste, ale aj o kráľovskej rodine.

 

fotosynteza

Dňa 25.4. 2019 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórií D – pre žiakov 6. a 7. ročníka. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Simona Masaryková zo 6.A, Zuzana Svrčková zo 6.B, Veronika Čurajová a Natália Paliarová- obe zo 7.B. V kategórií súťažilo celkom 12 detí z okresu Kysucké Nové Mesto. Tri zo štyroch našich účastníčok boli úspešné riešiteľky s nasledovným umiestnením:
3. miesto: Zuzana Svrčková – získala spolu 50 bodov
4. miesto Veronika Čurajová – získala spolu 47,5 bodov
8. miesto Simona Masaryková – získala spolu 38,5 bodov
Zuzke Svrčkovej chýbal do 2. miesta len 1 bod. Dievčatá sa zúčastnili  súťaže v tomto školskom roku po prvýkrát. Získali cenné skúsenosti  a verím, že o rok sa zúčastnia opäť. Ďakujem dievčatám za úspešnú reprezentáciu a teším sa na ďalší ročník olympiády.
Ing. Iveta Petrovová

IMG 20190430 115512

Dňa 30. 04. 2019 sa uskutočnilo v poradí 3. a záverečné kolo súťaže najmladších žiakov prvého stupňa v miniflorbalovej lige 2018/19. Bol to už 6. ročník tejto súťaže medzi malými florbalistami, ktorí pravidelne navštevujú florbalové krúžky v spolupráci s CVČ v KNM.

vyb

V piatok 3.5.2019 sme boli spolu s  CVČ KNM organizátormi kvalifikácie žiačok do krajského kola vo vybíjanej. Hostili sme víťaza okresu Čadca – ZŠ Čierne. Po peknom a bojovnom  zápase  vyhrali naše žiačky 12 : 9, srdečne im gratulujeme k postupu do krajského kola. Naše žiačky mali veľkú snahu a hrali výborne. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu. Našu školu reprezentovali: Sarah Lipková, Silvia Šamajová, Lucia Ševčíková, Kristína Krasňanová, Lívia Krišicová, Ivana Veselá, Simona Masaryková, Vanessa Zradulová, Viera Petruňová a Martinka Šedová. Krajské kolo sa uskutoční 29.5.2019  v  Žiline.

Mgr. Ľubomír Ševčík