Každý rok prebieha na základných školách príprava na účelové cvičenie v prírode. Tento rok bola príprava na účelové cvičenie netradičná, pretože sa nekonala v triedach, ale na školskom ihrisku. Celou akciou nás sprevádzali p. Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová s tímom z občianskeho združenia PHYSIO CANIS zo Žiliny a K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky. Akcia bola naozaj veľmi zaujímavá a prebiehala systematicky.

Skupiny žiakov rotovali medzi stanoviskami, na každom bol inštruktor a pes. Stanoviská boli zamerané na :

  1. Poskytovanie prvej pomoci na figuríne
  2. Transport zranenej osoby na horských nosidlách UT 2000 a tiež na transportnej plachte
  3. Ukážka záchranárskej kynológie – vyhľadávanie figuranta (zranenej osoby) + výklad o plemene psa a výcviku
  4. Ukážka pachových prác psa – hľadanie predmetov ukrytých v priestore alebo v debničkách + výklad o plemene psa a výcviku.
  5. Agility dráha a ovládateľnosť psa (tunel, skočky, slalom ) , agility si budú môcť vyskúšať aj deti + výklad o plemene psa a výcviku agility.

Takáto príprava na účelové cvičenie bola naozaj zážitkom nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov.

IMG 20190530 143624

Vo štvrtok 30. mája 2019 sme sa aj my z ŠKD napriek neustávajúcemu dažďu vybrali opäť do našej mestskej knižnice, aby sme sa zapojili do projektu Čítajme si – detský čitateľský maratón. Privítala nás pani knihovníčka, usadili sme sa a už mala pre nás pripravenú jednu z rozprávkových kníh, z ktorej úryvky deti jeden po druhom pekne prečítali. Každý sa zapísal do zoznamu čitateľov za dnešný deň, aby potom večer pani knihovníčky mohli všetkých spočítať. Taktiež sa deti mohli podpísať na veľký plagát. Na záver si ešte deti povyberali pekné knižky na požičanie domov.

IMG 20190521 120327

Futbalisti na ZŠ Clementisova KNM nám robia radosť. Ročníky 5.-9. : Futsal-okresné , regionálne a krajské kolo vyhrali, na M SR – skončili na 4. mieste. Futbal o Pohár Slovenskej sporiteľne - okresné , regionálne kolo vyhrali, na krajskom kole skončili na 5 mieste. , Futbal CUP – okresné kolo vyhrali. Ročníky 1.-4. : Futbal McDonald's Cup –okresné, regionálne kolo vyhrali, na krajskom kole obsadili 8.-12. miesto. Ďakujeme našim žiakom , Ing. Róbertovi Chládkovi, trénerom. Sme na správnej ceste, športové triedy na ZŠ Clementisova majú zmysel.

Kremnica

17. mája sa uskutočnila exkurzia z Matematiky do Kremnice zameraná na podporu rozvoja finančnej gramotnosti u žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Navštívili sme Múzeum mincí a medailí, kde sme mali okrem zaujímavých expozícií vrátane návštevy ukážok Kremnických baní aj veľmi zaujímavú prednášku o histórii peňazí. V Mestskom hrade v Kremnici sme po prehliadke karnera, kostnice, veže mali opäť veľmi poučnú prednášku v kostole sv. Kataríny, patrónky mesta, o histórii mesta Kremnica. Následne si žiaci mohli prezrieť historické centrum mestečka a zakúpiť suveníry v rámci individuálneho rozchodu. Okrem týchto prehliadok žiaci navštívili aj geografický stred Európy v neďalekých Kremnických Baniach. Exkurzia sa uskutočnila pod vedením Mgr. Mlynaričovej a Ing. Maruniakovej.