english

Táto dávno známa múdrosť platí dnes viac než inokedy. Ovládanie cudzích jazykov sa stáva v dnešnom svete nutnosťou. Existuje množstvo dôvodov, prečo sa učiť cudzie jazyky:

  1. chceš predsa rozumieť pesničkám, ktoré si púšťaš v rádiu
  2. potrebuješ rozumieť mnohým veciam na internete – literatúra, filmy, hudba...
  3. cestuješ s rodičmi na dovolenky a chceš sa predsa dohovoriť a nájsť si nových priateľov
  4. chceš si precvičovať mozog a zároveň mať lepšie výsledky v škole
  5. chceš mať väčšiu sebadôveru a nie sedieť zakríknutý v kúte
  6. chceš získať lepšiu a lepšie platenú prácu v SR
  7. chceš študovať a neskôr aj pracovať v zahraničí
  8. chceš byť pripravený na rýchlo sa meniaci svet

Tých dôvodov je ešte oveľa viac, každý z vás by vedel nejaký pridať. Preto sme sa rozhodli zriadiť na našej škole cudzojazyčnú miniknižnicu, aby ste sa mohli zdokonaľovať a tiež otestovať svoje čítanie s porozumením.

DSC00950

Tento rok bola téma medzinárodného podujatia Noc s Andersenom „Andersen známy – neznámy“. Žiaci z 5.B a 5.C prežili príjemné rozprávkové chvíle najprv v Mestskej knižnici v KNM. V tímoch súťažili, preukazovali pohybové zručnosti a vedomosti o  rozprávkach. Potom sa vrátili do školy. V škole ich čakala dobrá večera – pizza. V súťaži „Aktivity“, ktorá bola venovaná postavám z rozprávok, čarovným predmetom a fantastickým  javom, získavali v skupinách víťazné body kreslením, pantomímou (mimikou a gestikuláciou) a hovoreným slovom. Nechýbala hudba ani tanec v pyžamách. Ráno si deti po raňajkách ešte zahrali vybíjanú. Noc s Andersenom sme ukončili záverečným vyhodnotením  všetkých  súťaží a odovzdávaním cien...

hvvV školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín  súťažilo  38 recitátorov v I., II. a III. kategórii.  Najlepší z nich sa stali víťazmi jednotlivých kategórií školského kola a postúpili do okresného kola. Všetkým úspešným recitátorom blahoželáme 😄.

IMG 20190326 145917

„S basketbalom na základných školách je to už naozaj zlé,“ zhodli sme sa s kolegami učiteľmi, keď sa okresného kola žiakov a žiačok ZŠ v basketbale zúčastnili len dve školy z okresu Kysucké Nové Mesto, usporiadateľská ZŠ Nábrežná a naša škola, ZŠ Clementisova.

Chlapci sa každý rok na telesnej výchove učia hre, no hráčsku kvalitu basketbalového oddielu objektívne dosiahnuť nemôžu. Podobne to prebieha aj u žiačok. Preto učitelia telesnej výchovy na našej škole zamerali hodiny telesnej výchovy v období basketbalových turnajov práve na súhru žiakov a na výber tých najvhodnejších adeptov pre reprezentáciu školy. V rovnakom období sa snažili zlepšovať aj dievčatá, ktorým sa nadšenie a zvýšené úsilie oplatilo postupom do regionálneho kola súťaže. Tam podľahli pravidelne trénujúcim súperkám z Makova a do krajského kola nakoniec nepostúpili.