1 6Dňa 16.05.2019 sa v našej základnej škole uskutočnilo vzdelávanie pre žiakov štvrtého ročníka s názvom Záchranári. Toto vzdelávanie bolo zorganizované pani Jankou Pavlusíkovou z CVČ v Kysuckom Novom Meste. Žiaci dostali informácie od mladých záchranárov zo slovenského Červeného kríža o tom, ako sa zachovať, ak uvidíme na ulici bezvládneho človeka alebo dieťa a ako mu poskytnúť prvú pomoc. Mohli si prostredníctvom asistencie školených záchranárov vyskúšať poskytnutie prvej pomoci v praxi.  Žiaci odchádzali zo vzdelávania spokojní a obohatení o nové informácie, že aj oni môžu  prispieť svojou pomocou záchrane ľudského života.

DSCN8119

Piatková noc 3.5. 2019 bola trochu nezvyčajná, pretože škola ožila... Žiaci 6. ročníka sa spolu s učiteľmi zapojili do celoslovenského projektu Noc čítania Biblie, ktorá sa konala na našej škole už po tretíkrát. Cieľom tejto akcie bolo zaujímavým spôsobom spoznávať najčítanejšiu knihu sveta a hľadať v nej aktuálne odkazy pre dnešného človeka.

Program začal katechézou, ktorá bola zameraná na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Nechýbali v nej príklady svätých a spôsob ich konania v súčasnosti. Po nej sa žiaci rozdelili do skupín a súťažili prechádzajúc jednotlivými triedami, ktoré sa na pár hodín zmenili na večeradlo, dielničku sv. Jozefa a Kánu Galilejskú. V týchto triedach boli pre nich pripravené rôzne workshopy, za ktoré zbierali body. Po súťažnom zápolení nechýbala chutná večera – pizza, ktorá síce prišla trochu oneskorene, no o to viac všetkým chutila. Celý projekt sme zakončili v sobotu raňajkami, upratovaním, vyhodnotením jednotlivých aktivít a  rozdávaním záložiek a pier na pamiatku z tejto akcie. Tento ročník sa opäť vydaril, o čom svedčia aj reakcie zúčastnených detí:


IMG 20190515 1447111

      Ako prvá škola v meste sme prišli s nápadom odmeňovať najlepších žiakov školy výletom do Aquaparku Tatralandia.  Preto podobne ako po minulé roky tak aj teraz ZŠ Clementisova s Centrom voľného času pripravila odmenu pre snaživých žiakov, ktorí ju reprezentovali v rôznych súťažiach. Kritériá výberu boli: reprezentácia školy, umiestnenie v školských a iných súťažiach ( športové, olympiády z jednotlivých predmetov, Pytagoriáda, atď.) a správanie bez ohľadu na prospech žiaka. Vybraných bolo 45 žiakov. Odmenou bol výlet do Aquaparku Tatralandia, ktorý sa uskutočnil v stredu 15. mája 2019. Žiakom sa veľmi páčilo. Nie každý žiak má možnosť navštíviť Aquapark v Tatralandii s rodičmi. Voda, tobogany, to je ten najlepší relax pre deti.

 Mgr. Igor Ševec

Knižnica   prváci (1)

„Už poznáme všetky písmenká“,  môžu si smelo povedať naši prváci. Spoločne s pani učiteľkami sa vybrali tento týždeň do Mestskej knižnice, kde dostali svoj prvý čitateľský preukaz a mohli si tak vypožičať prvú knihu. Všetkých privítala teta knihovníčka, ktorá deťom zaujímavým spôsobom opísala vznik knihy, spoločne prišli na to, ako sa s knihou má zaobchádzať a prečo je výhodné navštevovať knižnicu. Niektoré deti sa premenili na kuchárov v čarovnom hrnci „uvarili“ rozprávkových hrdinov. Potom si každý vybral knižku, ktorú si mohol prelistovať a následne vypožičať. Všetci  sa tešili, ako budú doma čítať rodičom a súrodencom. Dúfame, že elán do čítania nikdy nestratia a že knižka sa navždy stane ich dobrou múdrou kamarátkou.

Mgr. Renáta Janíková