Milí rodičia !

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami na triednych schôdzkach ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v pondelok 16.marca 2015 od 15.30 do 17.00.

predseda ZRPŠ

Mgr.Janek

 

Milí rodičia, 

obraciame sa na Vás opäť po roku so žiadosťou o darovanie 2 % zo zaplatenej dane za rok 2014 na účet nášho občianského združenia pri ZŠ Clementisova. Spolu s vami sa snažíme zo získaných prostriedkov vylepšovať materiálne i technické podmienky našich detí v škole. V týchto dňoch prinesie domov vaše dieťa vyhlásenie, ktoré môžte použiť, prípadne ho nájdete v elektronickej podobe po stlačení tu.

Mgr.Janek

predseda ZRPŠ

Pri príležitosti dňa sv. Valentína sa na našej škole uskutoční „valentínska pošta“. Celý týždeň od 9. – 13. 2. 2015 môžu žiaci napísať valentínsky pozdrav pre svojich spolužiakov, kamarátov i učiteľov. Na valentínke by malo byť uvedené meno a trieda kamaráta alebo kamarátky, ktorých chcú potešiť. Valentínky sa budú rozdávať 13. februára 2015 počas vyučovania.

 

Výchovný poradca upozorňuje zákonných zástupcov žiaka, že zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do

20.02.2015

       Mgr. Gabriela Janeková,

výchovný poradca

0902410386