IMG 20190530 143624

Vo štvrtok 30. mája 2019 sme sa aj my z ŠKD napriek neustávajúcemu dažďu vybrali opäť do našej mestskej knižnice, aby sme sa zapojili do projektu Čítajme si – detský čitateľský maratón. Privítala nás pani knihovníčka, usadili sme sa a už mala pre nás pripravenú jednu z rozprávkových kníh, z ktorej úryvky deti jeden po druhom pekne prečítali. Každý sa zapísal do zoznamu čitateľov za dnešný deň, aby potom večer pani knihovníčky mohli všetkých spočítať. Taktiež sa deti mohli podpísať na veľký plagát. Na záver si ešte deti povyberali pekné knižky na požičanie domov.

IMG 20190521 120327

Futbalisti na ZŠ Clementisova KNM nám robia radosť. Ročníky 5.-9. : Futsal-okresné , regionálne a krajské kolo vyhrali, na M SR – skončili na 4. mieste. Futbal o Pohár Slovenskej sporiteľne - okresné , regionálne kolo vyhrali, na krajskom kole skončili na 5 mieste. , Futbal CUP – okresné kolo vyhrali. Ročníky 1.-4. : Futbal McDonald's Cup –okresné, regionálne kolo vyhrali, na krajskom kole obsadili 8.-12. miesto. Ďakujeme našim žiakom , Ing. Róbertovi Chládkovi, trénerom. Sme na správnej ceste, športové triedy na ZŠ Clementisova majú zmysel.

Kremnica

17. mája sa uskutočnila exkurzia z Matematiky do Kremnice zameraná na podporu rozvoja finančnej gramotnosti u žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Navštívili sme Múzeum mincí a medailí, kde sme mali okrem zaujímavých expozícií vrátane návštevy ukážok Kremnických baní aj veľmi zaujímavú prednášku o histórii peňazí. V Mestskom hrade v Kremnici sme po prehliadke karnera, kostnice, veže mali opäť veľmi poučnú prednášku v kostole sv. Kataríny, patrónky mesta, o histórii mesta Kremnica. Následne si žiaci mohli prezrieť historické centrum mestečka a zakúpiť suveníry v rámci individuálneho rozchodu. Okrem týchto prehliadok žiaci navštívili aj geografický stred Európy v neďalekých Kremnických Baniach. Exkurzia sa uskutočnila pod vedením Mgr. Mlynaričovej a Ing. Maruniakovej.

1 6Dňa 16.05.2019 sa v našej základnej škole uskutočnilo vzdelávanie pre žiakov štvrtého ročníka s názvom Záchranári. Toto vzdelávanie bolo zorganizované pani Jankou Pavlusíkovou z CVČ v Kysuckom Novom Meste. Žiaci dostali informácie od mladých záchranárov zo slovenského Červeného kríža o tom, ako sa zachovať, ak uvidíme na ulici bezvládneho človeka alebo dieťa a ako mu poskytnúť prvú pomoc. Mohli si prostredníctvom asistencie školených záchranárov vyskúšať poskytnutie prvej pomoci v praxi.  Žiaci odchádzali zo vzdelávania spokojní a obohatení o nové informácie, že aj oni môžu  prispieť svojou pomocou záchrane ľudského života.