piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pondelok, 02 november 2020 15:25

Vážená rodičia,  dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR...

štvrtok, 29 október 2020 12:57

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google...

piatok, 23 október 2020 16:29

      V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo...

piatok, 23 október 2020 14:04

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne...

utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

Rodinný piknik 2020

letter 1219547 1280

Vedenie školy ZŠ-Clementisova, KNM s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v stredu 02.09.2020 o 8.30 hod.  Otvorenie nového školského roka  pre žiakov I. ročníka sa uskutoční pred  budovou školy o 8.30 hodine. Riadne vyučovanie ako aj strava v ŠJ bude od  – 03.09.2020.

Tešíme sa na Vás !

edu

  • 2. 9. 2020 -  8:30 hod. nástup žiakov do školy (prváci s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy, ostatné ročníky pôjdu do svojich tried)
  • od 3.9. do 14.9.2020

           Pondelok až piatok:

6:00 -7:20 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce

7:20- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy 

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy a na vyučovacej hodine  pre ročníky 5. až 9. + dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy  pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri   vstupe do budovy dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)                                

                                   ( žiak I. ročníka ZŠ môže prísť do budovy školy /chodba pri škol. jedálni/ v sprievode      

7:50 hod. –  začiatok vyučovania od 03.09.2020

           Vyučovanie

           1. až 3. roč. sa vyučuje denne prvé 4 hodiny

           4. až  6. roč. sa vyučuje denne prvých 5 hodín

           7. až   9.roč. sa vyučuje podľa rozvrhu (max. 6 hodín)

Všetky hodiny ktoré nebudú vyučované  priamo  v škole, budú odučené dištančnou formou.

            Vydávanie obedov v ŠJ

            1. až 3. roč. – od 11:25 do 12.05 hod. výdaj obedov

           (dezinfekcia od 12.05 do 12.20)

            4. až  6. roč. – od 12:20 do 12.55 hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 12.55 do 13.10)

            7. až   9.roč. – od 13:10  hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 13.10 hod.)

            ŠKD ( prevádzka 6:00-7:20 –ranný ŠKD, 11:25-16:15 hod.)

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru vychovávateľku v ŠKD na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).