Vážení záujemci o duálne vzdelávanie v spol. Schaeffler Kysuce spol. s r.o.oznamujeme vám, že výberové kolo v spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o. sa odkladá na neurčitoO stanovenom termíne budú všetkých záujemcov, ktorí si zaslali prihlášku informovať mailom alebo telefonicky. Nakoľko sa výberové kolo odkladá je ešte stále možnosť zasielať prihlášky do duálneho vzdelávania.

prihláška:

prihláška

first aid ok

„Zostaňte doma!“ – radia nám tí, ktorí práve teraz nemôžu prestať chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu cez počítače. Je to množstvo ľudí. Okrem iných aj zdravotnícky personál –  hrdinovia týchto dní- vedia, prečo to hovoria. Poslúchneme ich radu, ale to nestačí. Veď aj doma sa môže udiať čokoľvek- a nemusí to byť iba vírus, ktorý ľudí ohrozuje. Štatistiky hovoria, že najviac úrazov sa prihodí práve v domácnosti, v prítomnosti rodiny a blízkych. Výsledkom sú často život ohrozujúce stavy a je len na domácich, či člen ich rodiny prežije. Prvých 5 minút rozhoduje o prežití zraneného či inak na živote ohrozeného človeka. Žiadna záchranka nepríde počas týchto kritických prvých 5 minút – je to fyzicky nemožné. Preto je na nás, aby sme vedeli poskytnúť vhodne cielenú a podľa svojich možností aj kvalitnú prvú pomoc.

V tejto rubrike na pokračovanie by som chcela zamerať pozornosť práve na odborne overené postupy prvej pomoci pri rôznych život ohrozujúcich stavoch. Nikdy nevieme, či práve náš najbližší človek nebude potrebovať našu pomoc. Poznatky postupov prvej pomoci treba šíriť ďalej- veď možno aj my sami pomoc niekedy potrebovať budeme. A čo, ak sa nenájde nikto v našej blízkosti, kto by nám pomohol? Staňme sa krajinou záchrancov, navštívme web stránku   http://www.prvapomoc.sk/

quiz geo 1

cvicime

Priatelia ,nedovoľme obmedzeniam z Koronavírusu, aby sme sa nehýbali.. Tak skúsme spolu denne cvičiť- žiaci, súrodenci, rodičia a zamestnanci Clementisky - nasledovných 5 cvičení : Drepy, Kľuky, Brušáky, Angličáky, Plank.

Pravidlá: Jednotlivé cvičenia si môžeš odcvičiť v ľubovoľnom poradí podľa pokynov pri jednotlivých cvikoch. Musíš však za deň odcvičiť všetky cvičenia. Nezabudni dodržať stanovený maximálny opakovaní alebo času za deň. Dôležité je, aby si si pozrel videá na správnu techniku cvičenia. Do cvičenia sa môžu zapojiť aj súrodenci žiakov, rodičia a zamestnanci Clementisky. Tí však môžu odcvičiť minimálne dve cvičenia za deň, podľa stanovených kritérií. Keď docvičíš všetky cvičenia a splníš limit počas celého dňa, cvičenia zapíšeš do príslušnych kolóniek. Pri planku zapíšeš čas. Sumár sa započítava za každé cvičenie zvlášť.

Spoločný limit pre všetkých, ktorí sa zapojíme - drepy, kľuky, sed-ľah, angličáky, je 4000 opakovaní a pre plank 800 minút. A to do 26.3.2020Tak čo priatelia, podarí sa nám to?  POĎMEEEEEEE NA TO.