59797019 1007846982938855 3607781118574592 oooooo

Dňa 9.5. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok. Naše dievčatá reprezentovali: Ivana Veselá /7.A/, Sára Lipková, Kristína Krasňanová /7.B/, Martina Šedová /6.B/, Aneta Hartelová /7. B/, Jana Chupeková /5.A/,Simona Masaryková /6.A/, Silvia Šamajová, Alexandra Baričaková /7.B/ a Vanessa Zradulová /6.B/. Zvíťazili proti svojím súperkám a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo hneď na druhý deň 10.5. 2019, kde uspeli znova a postúpili na krajské kolo do Ružomberka. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov. Ďalšie kolo sa uskutoční 16.5. 2019 v Ružomberku.

bcc

Dňa  15. 4. 2019 navštívili žiaci ôsmeho ročníka Krajskú knižnicu v Žiline. Počas tejto návštevy absolvovali prehliadku Britského centra, kde sa nachádzajú knihy a časopisy rôzneho druhu napísané v anglickom jazyku. Prakticky si vyskúšali vyhľadávanie kníh v jednotlivých oddeleniach centra. Návšteva knižnice pokračovala prezentáciou o Londýne, počas ktorej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o tomto meste, ale aj o kráľovskej rodine.

 

fotosynteza

Dňa 25.4. 2019 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórií D – pre žiakov 6. a 7. ročníka. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Simona Masaryková zo 6.A, Zuzana Svrčková zo 6.B, Veronika Čurajová a Natália Paliarová- obe zo 7.B. V kategórií súťažilo celkom 12 detí z okresu Kysucké Nové Mesto. Tri zo štyroch našich účastníčok boli úspešné riešiteľky s nasledovným umiestnením:
3. miesto: Zuzana Svrčková – získala spolu 50 bodov
4. miesto Veronika Čurajová – získala spolu 47,5 bodov
8. miesto Simona Masaryková – získala spolu 38,5 bodov
Zuzke Svrčkovej chýbal do 2. miesta len 1 bod. Dievčatá sa zúčastnili  súťaže v tomto školskom roku po prvýkrát. Získali cenné skúsenosti  a verím, že o rok sa zúčastnia opäť. Ďakujem dievčatám za úspešnú reprezentáciu a teším sa na ďalší ročník olympiády.
Ing. Iveta Petrovová

IMG 20190430 115512

Dňa 30. 04. 2019 sa uskutočnilo v poradí 3. a záverečné kolo súťaže najmladších žiakov prvého stupňa v miniflorbalovej lige 2018/19. Bol to už 6. ročník tejto súťaže medzi malými florbalistami, ktorí pravidelne navštevujú florbalové krúžky v spolupráci s CVČ v KNM.