IMG 20200206 093245

Dňa 5. februára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov z 5. až 9. ročníka. Súperilo sa v týchto disciplínach: Biblický test, Biblická matematika, Kto to povedal, Kľúčové slová. Témou tohto ročníka bolo Evanjelium podľa Jána.

  1. miesto: Tomáš Hrošovský,(9.B) Ľubomíra Olexová,(6.B) Zuzana Masnicová (6.B)
  2. miesto: Ráchel Uríčková,(6.B) Zdenka Bosá (6.B), Sýkorová Gréta (6.B)
  3. miesto: Peter Zajac,(5.B) Peter Melicherík,(5.B), Andrej Urban (5.B)

Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťaznému družstvu prajeme veľa úspechov na dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

IMG 20200213 120149

Od 10.2 do 14.2.2020 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Snowland - Valča. Počasie prialo a žiaci okrem lyžovania si aj zakorčuľovali a zahrali bowling. Večer okrem diskotéky prebiehali súťaže v skladaní Rubikovej kocky, v šachu a v pretláčaní. Posledný deň sa konali lyžiarske preteky v slalome. Dôležité však je, že žiaci sa v lyžovaní zlepšili. Dúfame, že žiaci si vždy radi  zaspomínajú na absolvovanie lyžiarskeho výcviku ?.

I.Ševec, Ľ. Ševčík

IMG 20200204 163747

Žiačky zo ZŠ Clementisova vyhrali krajské majstrovstvá vo florbale, ktoré sa konali 4.2.2020 v Tvrdošíne. Vo svojej skupine porazili ZŠ Krušetnica, ZŠ Dolný Kubín. Vo finále porazili ZŠ Terchová. Vybojovali si tak miestenku na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v Tatralandii. Poďakovanie patrí: E. Varošovej, K. Chupekovej, S. Šamajovej, K. Šinalovej, I. Veselej, Z. Bosej, K. Francovej, T. Martinčekovej, R. Mičudovej. Taktiež veľká vďaka patrí aj Michalovi Vlčkovi. Pod jeho vedením trénujú naše dievčatá vo florbalovom klube. MŠK KNM. Bez neho a jeho tímu (patria tu aj naše kolegyne Danka Maračková a Slávka Piňáková), by sme takýto výsledok určite nedosiahli.

I.Ševec

Nedá mi nereagovať na to, keď rôzne médiá uverejňujú rebríčky škôl na základe INEKO - organizácie, ktorá školy porovnáva. Tak isto tieto informácie často skreslene ponúkajú aj hlavné spravodajstvá v televízii. Samo INEKO vie, že to, čo meria, nehovorí objektívne a komplexne o kvalite školy. Napísané to má INEKO aj na svojej stránke, nakoľko je veľa sťažností na ich hodnotenie.... INEKO hodnotí len Monitor v 5. a 9. ročníku a niektoré súťaže. Vôbec nehodnotí napr. počet krúžkov, vybavenie školy, počet začlenených žiakov, iné aktivity... A čo už vôbec nehodnotí, je, aký je vstup ( kvalita žiakov) a výstup ...., z čoho sa dá vypočítať pridaná hodnota... Po lopate povedané napr. : 1. Škola na východe len s Rómami v triedach ( česť výnimkám) s najkvalitnejšími učiteľmi nedosiahne nikdy také výsledky v monitoroch ako výberová škola. 2. Ak vám v 8. ročníku odíde napr. 5 najlepších žiakov na bilingválne gymnáziá, tak automaticky v 9. ročníku bude priemer pri Monitore 9.roč. horší... 3. Ak máte žiakov, ktorí majú určitú úľavu (nemyslím telesnú) a majú napr. aj asistenta učiteľa, tak píšu presne ten istý Monitor v 5. a 9. ročníku ako zdravé deti. Len majú na to viac času..... Našu školu teší, že stredné školy v meste a okolí nám dávajú pozitívnu spätnú väzbu o kvalite našej školy...., t.j. ako prišli naše deti pripravené...

I.Ševec

111111111111