vyb

V piatok 3.5.2019 sme boli spolu s  CVČ KNM organizátormi kvalifikácie žiačok do krajského kola vo vybíjanej. Hostili sme víťaza okresu Čadca – ZŠ Čierne. Po peknom a bojovnom  zápase  vyhrali naše žiačky 12 : 9, srdečne im gratulujeme k postupu do krajského kola. Naše žiačky mali veľkú snahu a hrali výborne. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu. Našu školu reprezentovali: Sarah Lipková, Silvia Šamajová, Lucia Ševčíková, Kristína Krasňanová, Lívia Krišicová, Ivana Veselá, Simona Masaryková, Vanessa Zradulová, Viera Petruňová a Martinka Šedová. Krajské kolo sa uskutoční 29.5.2019  v  Žiline.

Mgr. Ľubomír Ševčík

20190426 083313
Dňa 26.4. 2019 sa na našej škole konaltradičný Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie. Ročníky 1.-4. boli v triedach, kde sa deti zapojili do rôznych environmentálnych aktivít. Ochotne pomáhali aj škôlkari a pani učiteľky z MŠ Komenského. Začali sme o 8.00, koniec bol o 11.30 hod. Počasie bolo pekné, celý čas svietilo slnko a bolo pomerne teplo. Upratovali sme areál školy, sídliská priľahlé k našej škole, nábrežie rieky Kysuca od mosta po garáže. V areáli školy sme upravovali terén, chodníky, átrium, zbierali odpadky, čistili atletickú dráhu a vysávali futbalové ihrisko. Snažili sme sa separovať odpad – najmä papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky. Vrecia s odpadom sme zhromaždili pri rieke Kysuca a nahlásili sme odvoz kompetentným v meste. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia a pomocný dozor. Tiež sme vyniesli do označených nádob všetok separovaný odpad, ktorý sa snažíme triediť v našej škole. Chceli by sme poďakovať všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme a významne prispeli k čistote nášho mesta. Ďalej chceme poďakovať vedeniu školy i mestu za spoluprácu a za dodanie plastových vriec a rukavíc.

Mgr. Jaroslav Jablonský, ZŠ Clementisova
eco ok


Gvoboj Jar

Už pravidelne niekoľko rokov sa štvorčlenná skupina našich žiakov zúčastňuje náročnej ale zároveň najobľúbenejšej matematickej súťaže v Žiline.

Tento krát nás reprezentovali:

Grétka Ondrášková 9.A,

Lea Psocíková 9.A,

Jakub Sirovatka 8.A

Lucia Ševčíková 7.B

Dňa 12. 4. 2019 sa v jedálni Gymnázia Veľká Okružná stretlo 30 súťažných družstiev, aby sa popasovali s čo najväčším počtom úloh. Naši žiaci získali 58 bodov, čím sa umiestnili v prvej desiatke a teda na 9. mieste. Všetci sa veľmi tešíme a blahoželáme.

K. Mlynaričová

oio

 

MO 2019

Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády na ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste. Účasť našich žiakov bola vyvrcholením ich snahy, ktorú prejavili v domácom kole Matematickej olympiády. V tejto súťaži musia žiaci nájsť riešenia na skutočne zložité matematické úlohy. Riešenie zvyčajne zaberie aj celú stranu formátu A4, kde hodnotiaci učiteľ posúdi rôzne zápisy, náčrty, schémy, vzorce či výpočty, ale aj slovné zdôvodnenia logických postupov, ktoré súťažiaci uplatnili. Na základe hodnotenia môže žiak, ktorý riešenia úloh domáceho kola predložil, postúpiť priamo do okresného kola, kde sa musí popasovať s tromi ťažkými úlohami v priebehu 2 hodín. Každá úloha je hodnotená 6 bodmi, kto dosiahne 9 a viac bodov, stáva sa úspešným riešiteľom okresného kola. Najlepší traja z úspešných riešiteľov sú napokon medailisti. ZŠ Clementisova reprezentovali na okresnom kole Matematickej olympiády títo úspešní riešitelia domáceho kola:

 Zuzana Svrčková (6.B), Veronika Čurajová (7.B), Anna Hrubá (7.A), Kristína Krasňanová (7.B), Katarína Kubaščíková (7.A), Pavol Cvopa (8.B), Klára Čičmanová (8.B), Mária Gáboríková (8.B), Adam Hmíra (8.A), Jakub Sirovatka (8.A), Katarína Šinalová (8.C) a Nikola Šusteková (8.B).

Na okresnom kole v kategórii šiestakov obsadila neoficiálne tretie miesto (ako neúspešná riešiteľka) Zuzana Svrčková, keďže boli pred ňou len jediní dvaja úspešní riešitelia.

V kategórii siedmakov sa podarilo Aničke Hrubej umiestniť na 3. mieste zo všetkých 12 úspešných súťažiach.

Napokon v kategórii ôsmakov obsadil 1. miesto Adam Hmíra ako jediný úspešný riešiteľ vo svojej kategórii. Všetkým súťažiacim ďakujeme za hrdú reprezentáciu ZŠ Clementisova.

Mgr. Pavol Prievozník