streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

obr

Dňa 15. 1. 2020 sa v CVČ v Kysuckom Novom Meste konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu zastupovali víťazi školského kola  - Simonka Masárová z 8.A, ktorá súťažila v kategórii 1B/          žiaci 8. a 9.

ročníka/ a Lukáš Blaško zo 7.A, ktorý súťažil v kategórii 1A /žiaci 5. – 7. ročníka/. Lukáš Blaško, ktorý na víťazku stratil iba 2 body, sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Simonka Masárová sa vo svojej kategórii umiestnila na 7. mieste.

Obidvom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej  školy!!!           

Mgr. Zuzana Kašiarová

ru1

V školskom roku 2019/20  prebieha na našej škole  už 4. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo najkratšom čase. Priebežné poradie najlepších žiakov ZŠ Clementisova KNM, ktorí zložili tri kocky v čase pod 10 minút: 

1. Šimon Kuchár /9.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 25,7 s./tri kocky: 1:17/
2. Daniel Ďurana /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 35,0 s./tri kocky: 1:45/
3. Michal Cibulka /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 44,7 s./tri kocky: 2:14/
4. – 5. Lukáš Blaško /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
4. – 5. Adam Capko /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
6. Matej Šramko /7.A/ - /tri kocky: 2:49/
7. Matej Kuchár /6.A/ - /tri kocky: 3:22/
8. Damián Ďurana /6.C/ - /tri kocky: 3:26/
9. Ema Varošová /6.B/ - /tri kocky: 3:46/
10. Simona Masaryková /7.A/ - /tri kocky: 4:14/
11. Viktória Oškrobaná /7.A/ - /tri kocky: 4:35/
12. Lucia Ševčíková /8.B/ - /tri kocky: 5:20/
13. Dávid Sebastián Duda /6.A/ - /tri kocky: 6:30/
14. Zuzana Masnicová /6.B/ - /tri kocky: 7:58/
15. Zdenka Mária Bosá /6.B/ - /tri kocky: 8:01/
16. Ľubomíra Olexová /6.B/ - /tri kocky: 9:36/

Mgr. Ľubomír Ševčík

545

IMG 20200128 105824

Dňa 28.01.2020 sa konalo na Základnej škole - Clementisova okresné kolo družstiev v stolnom tenise základných a stredných škôl. Základná škola Clementisova získala v kategórii chlapcov 2. miesto. Víťazi postupujú na majstrovstvá kraja. Našu školu reprezentovali : Dominik Špiriak, Stanislav Slivoň, Timon Blaškovan,. Všetkým patrí veľké poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu. Na záver ešte pripomínam, že najlepší stolní tenisti, ktorí reprezentovali ostatné základné školy (ZŠ - Nábrežná, ZŠ Radoľa, ZŠ Kysucký Lieskovec, trénujú stolný tenis na Základnej škole Clementisova).

Autor: Mgr. Igor Ševec

IMG 20191218 123049

Centrum voľného času KNM  organizovalo 18. decembra 2019 už 17. ročník turnaja vo vybíjanej dievčat o Pohár riaditeľky CVČ. Na turnaji sa predstavilo viac ako 100 mladých športovkýň.  Súťaže sa zúčastnilo 9 základných škôl. Družstvá boli rozdelené do troch skupín. Víťazné družstvá zo skupín postúpili do trojčlennej finálovej skupiny.  Z celkového prvenstva sa nakoniec tešilo družstvo ZŠ Clementisova KNM s výbornou bilanciou: 4 víťazstvá – ako jediné družstvo na turnaji neprehralo. V základnej skupine naša škola zvíťazila nad družstvami: ZŠ Dolinský potok KNM a ZŠ Horný Vadičov. Vo finálovej skupine zvíťazili nad ZŠ Nábrežnou KNM a ZŠ Povina. Našu školu reprezentovali: Sarah Lipková, Silvia Šamajová, Nela Gašincová, Lucia Ševčíková, Kristína Krasňanová, Alexandra Baričáková, Aneta Hartelová, Klaudia Chúpeková, Ivana Veselá, Simona Masaryková, Marta Šamajová a Janka Chúpeková.  

Poradie škôl vo finálovej skupine:

  1. miesto: ZŠ Clementisova KNM 4 body
  2. miesto: ZŠ Nábrežná KNM 2 body
  3. miesto ZŠ Povina 0 bodov

K úspechu dievčatám blahoželáme.

10. a 11. decembra 2019 sa 96 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola 41. ročníka matematickej Pytagoriády. Opäť sa riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili matematické schopnosti žiakov od 3. po 8. ročník. Úspešní riešitelia, a nie je ich málo, postupujú do okresného kola, za čo im gratulujeme! Palec hore všetkým, ktorí našli odvahu popasovať sa s úlohami ?

cl dec