Dňa 25. mája 2015 sme odštartovali už štvrtý ročník turistického kurzu na našej škole. Tentokrát sme sa zišli v počte 31 detí a 3 pedagógovia pred školou. Autobus pristavil podľa plánu a po naložení batožiny i účastníkov zaviezol všetkých na miesto kurzu – do penziónu Pri Trojičke v centre kysuckej obce Oščadnica.

Milí rodičia !

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami na triednych schôdzkach ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v pondelok 16.marca 2015 od 15.30 do 17.00.

predseda ZRPŠ

Mgr.Janek

 

Milí rodičia, 

obraciame sa na Vás opäť po roku so žiadosťou o darovanie 2 % zo zaplatenej dane za rok 2014 na účet nášho občianského združenia pri ZŠ Clementisova. Spolu s vami sa snažíme zo získaných prostriedkov vylepšovať materiálne i technické podmienky našich detí v škole. V týchto dňoch prinesie domov vaše dieťa vyhlásenie, ktoré môžte použiť, prípadne ho nájdete v elektronickej podobe po stlačení tu.

Mgr.Janek

predseda ZRPŠ

Pri príležitosti dňa sv. Valentína sa na našej škole uskutoční „valentínska pošta“. Celý týždeň od 9. – 13. 2. 2015 môžu žiaci napísať valentínsky pozdrav pre svojich spolužiakov, kamarátov i učiteľov. Na valentínke by malo byť uvedené meno a trieda kamaráta alebo kamarátky, ktorých chcú potešiť. Valentínky sa budú rozdávať 13. februára 2015 počas vyučovania.