streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

V rámci 13. ročníka kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti HIV a AIDS, sa zapojili žiaci naše školy do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Najviac sa darilo žiakom 6. ročníka pod vedením p. uč. Blanky Uhrovej. Štyri najkrajšie práce boli poslané organizátorom. 

Konkurencia bola veľká, do súťaže sa zapojilo 91 základných škôl. Aj keď sa práce našich žiakov neumiestnili na prvých priečkach, veríme, že ich to neodradí a svoj talent a kreativitu ukážu i nabudúce.

Mgr. Renáta Janíková

IMG 20191128 075222

Dňa 28.11.2019 naša škola  v spolupráci s občianskym združením SYTEV zorganizovala prednášky na tému Podnikanie. Táto prednáška bola súčasťou projektu Vytvorme to spoločne! podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Prednášok sa zúčastnili žiaci 9.A a 8.A triedy. Prednášajúci boli Ing. Pavol Kobrtek a Patrik Varoš, ktorí sú podnikatelia a zároveň sú poslancami Mestského zastupiteľstva v KNM a členmi Rady školy na Základnej škole Clementisova v KNM. Prednášky boli vedené neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére. Žiaci sa z praxe dozvedeli, čo je podstatou podnikania a aké sú jeho úskalia , ale aj benefity. Vedenie školy ďakuje o.z. SYTEV aj prednášajúcim za to, že žiaci sa mohli dozvedieť o podnikaní od ľudí priamo z praxe. Radi uvítame aj ďalších prednášateľov na témy podnikanie, ale aj fungovanie samosprávy.

iboborr

Informatická súťaž, ktorú založili v Litve nesie v sebe názov malého zvieratka. Jej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá iBobor. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci od 2. ročníka. V našej škole sa súťažilo v štyroch kategóriách:

Drobec (žiaci 3. ročníka) súťažilo 14 žiakov v utorok  12. 11. 2019.

Bobrík (žiaci 5. ročníka) súťažilo 13 žiakov v  piatok 15. 11. 2019.

Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 28 žiakov vo stredu 13. 11. 2019.

Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 29 žiakov v pondelok 11. 11. 2019.

Úspešní žiaci získali diplom a malú odmenu.

Plný počet dosiali 4 žiaci: Michal Birkus z 3.A, David Dolejší z 3.B, Šimon Boris z 5.A a Pavol Líška z 5.A. Avšak 100 percentil mala aj Mária Gáboríková z 9.B. Všetkým úspešným žiakov blahoželáme.

vianocnyplagat2

Mesto Kysucké Nové Mesto
podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení


v y h l a s u j e
druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

 

Celý dokument s podrobnejšími informáciami na stiahnutie nižšie:

pdf