štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

jar

 

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, 
že od 8. marca 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

      Na ročníkoch 1. - 4. bude zachovaná prezenčná výučba prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Zákonný zástupca sa musí preukázať potvrdením zamestnávateľa o tom, že nemôže vykonávať prácu z domu. Zároveň opätovne predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (TU) a preukáže sa kópiou o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní. 

     Po starom zostáva aj možnosť vyučovania pre žiakov na 2. stupni základných škôl v skupinách 5+1 za pôvodných podmienok (pretestovanie rodiča + žiaka).

     Žiaci 1. stupňa, ktorí zostanú z rôznych dôvodov na dištančnom vzdelávaní (napr. karanténa, rodič pracuje z domu atď.), majú absenciu ospravedlnenú.

     Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v doterajšom režime. V prípade, že dieťa zostáva doma (napr. v karanténe), musí rodič individuálne odhlásiť dieťa z obeda.

     Školský klub  detí bude fungovať od 3. 3. 2021 v čase od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 15:00 hod.

Ďakujeme za spoluprácu.

                                                                 

vedenie školy

ibobobr

Aj v tomto školskom roku prebehla online informatická súťaž ibobor. Naša škola mala registrovaných  74 registrovaných  žiakov, reálne prihlásených 52 a úspešných 23.                                                         

Úspešní  riešitelia  v jednotlivých kategóriach:

dejepis

Aj v tomto školskom roku sa napriek pandémií uskutočnila dejepisná olympiáda žiakov 6. až 9. ročníka. Účasť v okresnom kole je podľa pravidiel obmedzená na 2 žiakov z každej školy a z každého ročníka. „Clementisku“  tento  rok reprezentovali žiaci z 9.A v kategórií C-: Kristína Nováková a Tomáš Birkus. Súťaž  v okresnom kole DEJ olympiády prebehla dňa 11.2. 2021 inak, než sme boli dosiaľ zvyknutí.  Účastníci pracovali z domu online, na vypracovanie testu  mali obmedzený časový limit. Okrem bodov za správne odpovede v teste sa v prípade rovnosti bodov bral do úvahy v celkovom poradí  aj   čas odovzdania vypracovaných úloh v rámci časového limitu.

Časový limit na vypracovanie zadaní bol kratší ako obvykle- pri prezenčnej forme súťaže v uplynulých rokoch.

Aj napriek zložitejším podmienkam prípravy na súťaž a jej priebehu, naši žiaci opäť nesklamali. S veľkým bodovým predstihom / až 10 bodov/ obsadili prvé a druhé miesto.

Obaja naši  účastníci získali 84 bodov z maximálneho počtu  90.

O poradí víťazov v kategórií C / 9. ročník/  rozhodol čas odovzdania vypracovaní v rámci limitu:

Tomáš Birkus           1. miesto

Kristína Nováková  2. miesto.

Obaja naši žiaci postupujú do krajského kola súťaže, ktoré bude dňa 22.3. 2021.

Ďakujeme Kristínke aj Tomášovi  za dosiahnutý úspech a držíme palce v krajskom kole.

Iveta Petrovová

Vedenie Základnej školy , Clementisova, KNM ďakuje MUDr. Jánovi Martiškovi za dar (notebook), ktorý  daroval trom súrodencom, ktorí navštevujú našu školu. Deti notebook budú využívať hlavne pri dištančnom vzdelávaní. Pán Martiška notebook zakúpil z peňazí, ktoré mu boli vyplatené za testovanie občanov na Covid -19. Ešte raz... VEĽKÁ VĎAKA.

11

Pytagoriáda - školské kolo

Súťaž prebiehala v dňoch 9. – 10. decembra 2020 pre 3. – 8. ročník. Úspešní žiaci /37/  postúpili do okresného kola. Zúčastnilo sa 98 žiakov.  Pre žiakov  5. – 8. ročníka  bola súťaž uskutočnená online.

Výsledky Pytagoriáda ZŠ Clementisova KNM

Úspešní riešitelia

3. ročník :

1.         Čuboňová Andrea       3.A       24 b.

2. – 3.  Kosyková Michaela    3.A       19 b.

2. - 3.   Bačík Timotej              3.A       19 b.

4.         Jankovičová Adela      3.A       18 b.

4. ročník :

1.         Ondrej Ševčík              4.C       24 b.

2.         Vladislav Odrašek       4.A       22 b.

3.         Adam Karcol               4.A       20 b.

4.         Juraj Galdia                 4.A       18 b.

5.         Lukáš Švík                   4.A       17 b.

6. – 7.  Filip Ďurana                4.A       15 b.

6. – 7.  Alica Kyselicová          4.A       15 b.   

zima

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 22. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

 • Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať kombinovane: prezenčnou aj dištančnou formou v závislosti od percentuálnej účasti žiakov na vyučovaní. Škola bude postupovať v zmysle aktualizovaného COVID automatu vydaného MŠ SR.
 • Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v štandardnom režime od 11:25 – 13:45 hod.
 • Školský klub  detí bude fungovať od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 17:00 hod.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

 • Škola zverejní 19. 2. 2021 (v piatok) na stránke EduPage rozvrh hodín prezenčného vzdelávania na ročníkoch
  1. – 4. a dištančného vzdelávania na ročníkoch 5. – 9.
 • Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude prebiehať prostredníctvom EduPage a on-line vyučovania (cez aplikáciu MEET).
 • Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si budú chodiť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v pondelok
  dňa 22. 2. 2021 o 10:00 hod.
 • Žiaci, ktorí majú predĺžené hodnotenie a klasifikáciu za 1. polrok šk. roka 2020/2021 do 31. marca 2021 alebo boli za 1. polrok klasifikovaní známkou nedostatočný, sa budú zúčastňovať prezenčného vzdelávania. Triedni učitelia