iboborr

Informatická súťaž, ktorú založili v Litve nesie v sebe názov malého zvieratka. Jej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá iBobor. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci od 2. ročníka. V našej škole sa súťažilo v štyroch kategóriách:

Drobec (žiaci 3. ročníka) súťažilo 14 žiakov v utorok  12. 11. 2019.

Bobrík (žiaci 5. ročníka) súťažilo 13 žiakov v  piatok 15. 11. 2019.

Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 28 žiakov vo stredu 13. 11. 2019.

Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 29 žiakov v pondelok 11. 11. 2019.

Úspešní žiaci získali diplom a malú odmenu.

Plný počet dosiali 4 žiaci: Michal Birkus z 3.A, David Dolejší z 3.B, Šimon Boris z 5.A a Pavol Líška z 5.A. Avšak 100 percentil mala aj Mária Gáboríková z 9.B. Všetkým úspešným žiakov blahoželáme.

vianocnyplagat2

Mesto Kysucké Nové Mesto
podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení


v y h l a s u j e
druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

 

Celý dokument s podrobnejšími informáciami na stiahnutie nižšie:

pdf

 

 

IMG 20191108 073702

Tak ako každý rok, aj teraz na jeseň, sme sa dňa 8. 11. 2019 zúčastnili súťaže Gvoboj v Žiline. Súťaž organizuje Gymnázium Veľká Okružná a u našich žiakov je veľmi obľúbená, pretože pracujú v skupine na veľmi zaujímavých úlohách. O prvenstvo bojovalo 35 súťažných štvoríc. Naša úžasná štvorka bola v tomto zložení:

Lukáš Blaško  7. A,

Lucia Ševčíková 8. B,

Stanislav Slivoň  9. A, 

Jakub Sirovatka 9. A

a získala krásne 5. miesto so 42 bodmi.  Lepšie sa umiestnili už len gymnázia. K úspechu blahoželáme a už teraz sa tešíme na jarné kolo.

Mgr. K. Mlynaričová